9 Ιουνίου, 2023

ΕΛΓΑ: Έρχονται αποζημιώσεις για πληγέντες από πυρκαγιές – Ποια τα ποσά

Εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση πληγέντων αγροτών από πυρκαγιές του 2021.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται με ποσό 691.740 ευρώ, ίσο με το υπολογιζόμενο ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης.

Σύμφωνα με ΚΥΑ, παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πυρκαγιών του 2021 σε περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί, με δικαιούχους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η προκαταβολή είναι ίση με το 35% του συνόλου της αρχικής εκτίμησης ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ανερχόμενη σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,60 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες και καταβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας.

Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει των εξατομικευμένων εκτιμήσεων (πορίσματα επιτόπιων εκτιμήσεων) και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης η οποία καθορίζεται στο ποσό των 144,00 ευρώ ανά δέντρο στην περίπτωση των ελαιόδεντρων και σε 96,00 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, σύμφωνα με την από 30.12.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία των εξατομικευμένων εκτιμήσεων του Οργανισμού.