19 Μαΐου, 2024

Νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αυτοί συμμετέχουν στην προκήρυξη 1Γ/2024

Θέσεις της ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων που έμειναν κενές και προέβλεπε ο 1ος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα καλυφθούν με την προκήρυξη 1Γ/2024 που εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Στην πραγματικότητα αυτός ο “εμβόλιμος” γραπτός διαγωνισμός για Δασοπόνους είναι η επίσημη δοκιμή του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και στις αλλαγές που θα φέρει σε σχέση με τον πρώτο.

Όσα πρέπει να ξέρετε για τον «μίνι» γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα μόνο μάθημα από το ΑΣΕΠ, το τεστ δεξιοτήτων.

Στο μάθημα των Δεξιοτήτων και της Εργασιακής Αποτελεσματικότητας εντάσσονται:

 • ο Παραγωγικός Συλλογισμός
 • ο Επαγωγικός Συλλογισμός και
 • η Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Η εξέταση θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ενώ θα λειτουργήσει ένα μόνο εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα.

Στη διαδικασία συμμετέχουν υποψήφιοι με:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή
 • Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
  ισότιμο τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Τεστ CAT για προσλήψεις Δασοπόνων

Με βάση τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2024 στα πρότυπα των τεστ CAT, οι εξεταζόμενοι θα λάβουν διαφορετικά σύνολα (ερωτήσεις) αντί να χορηγείται σε όλους τους υποψηφίους ένα μόνο σύνολο.

Όπως έγραψε το workenter.gr έγκυρα και αποκλειστικά ο 2ος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει με κομπιούτερ, σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα και δεν θα έχει καμία σχέση με τον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό.

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός 2024: Τα πλεονεκτήματα των τεστ CAT

Με βάση τα προσαρμοστικά τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) θα διενεργηθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ο νέος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (1Γ/2024).

Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή υιοθετώντας δοκιμασμένες μεθόδους δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης καθιερώνει νέο σύστημα εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) πριν τον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, θα βρουν εφαρμογή στον διαγωνισμό των δασοπόνων.

Σημειώστε:

 • Τα προσαρμοστικά τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) μπορούν να παρέχουν ομοιόμορφα ακριβείς βαθμολογίες για τους περισσότερους εξεταζόμενους. Αντίθετα, οι τυπικές σταθερές εξετάσεις παρέχουν σχεδόν πάντα την καλύτερη ακρίβεια για όσους κάνουν τεστ μέτριας ικανότητας και ολοένα και πιο μικρή ακρίβεια για όσους συμμετέχουν στο τεστ με πιο ακραίες βαθμολογίες τεστ
 • Ένα προσαρμοστικό τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) μπορεί συνήθως να συντομευτεί κατά 50% και να διατηρεί υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας από μια συνηθισμένη εξέταση. Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρόνου για τον εξεταζόμενο. Οι εξεταζόμενοι δεν σπαταλούν τον χρόνο τους σε ερωτήσεις που είναι πολύ δύσκολες ή πολύ εύκολες
 • Όπως κάθε εξέταση που βασίζεται σε υπολογιστή, τα τεστ CAT ενδέχεται να εμφανίσουν αποτελέσματα αμέσως μετά την διενέργειά της
 • Τα προσαρμοστικά τεστ CAT, μπορούν, ανάλογα με τον αλγόριθμο επιλογής ερωτήσεων, να μειώσουν την εμφάνιση ίδιων ερωτήσεων, επειδή οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν συνήθως διαφορετικά σύνολα αντί να χορηγείται σε όλους τους υποψηφίους ένα μόνο σύνολο

Πηγή: workenter.gr