8 Φεβρουαρίου, 2023

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2022, Κρατικό Λαχείο: Η κλήρωση και τα τυχερά νούμερα

Πολλές οι ελπίδες όλων όσων επιλέγουν να αναζητήσουν την τύχη τους στα λαχεία σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Για όποιον επιθυμεί να δοκιμάσει την τύχη του, κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ.

Η μεγάλη κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την 31η Δεκεμβρίου 2022 στις 17:00 και μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Εμείς εδώ στο madata.gr εδώ και 15 χρόνια αμέσως μετά την κλήρωση σας ενημερώνουμε για τους τυχερούς λαχνούς.

Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!
 

Οι πέντε (5) μονοψήφιοι αριθμοί, με τη σειρά που αναδεικνύονται από τα σφαιρίδια των κληρωτίδων των παραγράφων i έως v, σχηματίζουν ένα μοναδικό πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός που φέρει το σφαιρίδιο που εξάγεται από την έκτη κληρωτίδα, αντιστοιχεί σε μία από τις Σειρές που έχουν κυκλοφορήσει οι Λαχνοί.

Ο Λαχνός που φέρει τον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς, είναι ο πρώτος Λαχνός του Πίνακα Κερδών. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο πρώτος Λαχνός της Κλήρωσης δεν έχει διατεθεί, η Κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τη Σειρά. Μετά την κλήρωση του πρώτου Λαχνού προκύπτουν αυτόματα, χωρίς διαδικασία κλήρωσης, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Λαχνός, που είναι οι υπόλοιποι τέσσερεις (4) Λαχνοί της ίδιας Πεντάδας και της ίδιας Σειράς, στην οποία ανήκει ο πρώτος Λαχνός.

Αφού αναδειχθούν οι Λαχνοί που κληρώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και μετά την ανάγνωση των αριθμών και της Σειράς στην οποία ανήκουν, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες, και ακολουθεί κλήρωση για την ανάδειξη των επόμενων Λαχνών, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Λαχνών, που καθορίζεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.
Διαδικασία Ειδικής Κλήρωσης

Η Ειδική Κλήρωση διενεργείται μετά τη Γενική, στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπει το Σύστημα Διανομής Κερδών σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση. Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση. Μετά την ανάγνωση των αριθμών, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες πριν το σχηματισμό των επόμενων τυχερών αριθμών.

Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζονται όλοι οι Λαχνοί, οι οποίοι κερδίζουν τα Κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης. Η Επιτροπή Κληρώσεων καθορίζει τον αριθμό των Λαχνών που θα κληρωθούν και τον τρόπο κατανομής των Κερδών της Ειδικής Κλήρωσης. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000. 

madata.gr