1 Οκτωβρίου, 2023

Ημέρα: 4 Σεπτεμβρίου 2023

Μία υπερδραστήρια γυναίκα με πλούσια κοινωνική και εθελοντική δράση, κοσμεί το ψηφοδέλτιο της παράταξης «Για…