25 Σεπτεμβρίου, 2023

Δήμος Πλατανιά: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές

Μετά από συνάντηση του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά με τον Γενικό Δ/ντη του ΟΤΕ κ Γιάννη Μίτσιο, τον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος ΟΤΕ Χανίων κ. Γεώργιο Μαραγκάκη και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, επιτεύχθηκε να συμπεριληφθεί ο Δήμος Πλατανιά ανάμεσα στους πρώτους Δήμους που θα υλοποιηθεί το Έργο για την ανάπτυξη και επέκταση Ευρυζωνικών Υποδομών (γρήγορο Internet) σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές στην Κρήτη.
Ειδικά για την Κρήτη το έργο θα υλοποιηθεί για πρώτη φάση άμεσα, μέσα στο 2023 σε 7 Δήμους, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και ο Δήμος Πλατανιά, ενώ οι εκπρόσωποι της COSMOTE δεσμεύτηκαν προς τον Δήμαρχο Πλατανιά, για την τοποθέτηση Public Hotspots στις περιοχές υλοποίησης του Έργου με ταχύτητες έως 1Gbps.
Κατά τη συζήτηση ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Ι.Μαλανδράκης, ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΤΕ, στις διαδρομές των νέων δικτύων για τις λευκές περιοχές, να τοποθετηθούν σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια, ασύρματος εξοπλισμός WiFi με το αντίστοιχο δίκτυο, για ελεύθερη χρήση από τους κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών του Δήμου μας. Ο Γενικός Διευθυντής κος Μίτσιος, έκανε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου και υποσχέθηκε, ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα υλοποιηθεί.
Υλοποιώντας το έργο, ο Όμιλος του ΟΤΕ θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας στην ψηφιακή συμπερίληψη.
Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του θα απαιτηθεί η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως αρχαιολογία, δασαρχεία κλπ.