29 Μαΐου, 2022

Χαράτσι 50% στον μισθό των γονέων που παίρνουν άδεια ειδικού σκοπού γιατί νοσεί το παιδί τους

Μειωμένες κατά 50% θα είναι οι αποδοχές των εργαζόμενων γονιών που θα λάβουν άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης των παιδιών τους! 

Η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και προβλέπει το «μαχαίρι» στους μισθούς των εργαζόμενων γονέων που θα λείψουν από τη δουλειά τους για να προσέχουν τα άρρωστα παιδιά τους, έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, πως το 50% των αποδοχών τους θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι γονείς κατά την διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης των παιδιών τους.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρεται:
«Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Ακόμη όμως και αυτή η άδεια με την μισή αποζημίωση δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια…

Επιπλέον σύμφωνα με την τροπολογία η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη αναπηρίας.

Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

madata.gr