13 Ιουλίου, 2024

Ημέρα: 17 Ιουνίου 2024

Μια βραδιά υψηλού επιστημονικού και κοινωνικο-πολιτικού λόγου θα έχουν την ευ-καιρία να απολαύσουν οι πολίτες…

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης συνέχισε τις επισκέψεις ενημέρωσης του ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά…