15 Ιουλίου, 2024

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το 2023

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας παρέλαβε σήμερα την Ετήσια Έκθεση της δραστηριότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος 2023, από την Πρόεδρο της Ανώτατης Αρχής, κ. Νίκη Μαριόλη.
Στην έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τονίζεται μέσα από στοιχεία «η νομική υποστήριξη και καθοδήγηση της Διοίκησης με την έκδοση πλήθους γνωμοδοτήσεων Ολομέλειας, Τμημάτων και Ατομικές, την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Κράτους και τον συμβιβασμό αυτού σε διαφορές με τρίτους, τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Κράτους ενώπιον των εθνικών, διεθνών Δικαστηρίων, των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών διαιτητικών κέντρων με την πραγματοποίηση δεκάδων χιλιάδων παραστάσεων…»
Παράλληλα, υπογραμμίζεται η προσήλωση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων από τη πλευρά του ΝΣΚ , που θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος, με βάση τον Οργανισμό ο οποίος θεσπίστηκε το 2021.
Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού» έργο που θέτει το ΝΣΚ στη πρωτοπορία της ψηφιακής εποχής και συνιστά βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης του Νομικού Συμβουλίου κατά τα επόμενα χρόνια.
«Το ΝΣΚ αποδεικνύει και κατά το έτος 2023, ότι αποτελεί θεματοφύλακα των συμφερόντων του Κράτους, συμπαραστάτη και ουσιαστικό αρωγό της Διοίκησης προς διασφάλιση της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, του σεβασμού και της προστασίας των πολιτών, στα οποία, άλλωστε αποσκοπεί και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος…» καταλήγει η έκθεση.
Παρόντες στην παράδοση της έκθεσης ήταν οι νομικοί σύμβουλοι του ΝΣΚ,
κ.κ. Θωμάς Καζάκος και Αντώνης Αντωνίου καθώς και η πάρεδρος κ. Θεοδώρα Καραχάλιου.