16 Ιουλίου, 2024

2ο Συνέδριο των Περιφερειακών Δικτύων Πληροφοριών Νότιας/Κεντρικής Ευρώπης και Μεσογείου στις 16-19 Ιουλίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), σε συνεργασία με την NASA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Geosystems Hellas, διοργανώνει το 2ο κοινό Συνέδριο των Περιφερειακών Δικτύων Πληροφοριών Νότιας/Κεντρικής Ευρώπης και Μεσογείου στις 16-19 Ιουλίου 2024.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ΜΑΙΧ με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί.
Τα Περιφερειακά Δίκτυα Πληροφοριών συστάθηκαν στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος Παγκόσμιων Παρατηρήσεων Δασικής Κάλυψης και Δυναμικών Χρήσης Γης (GOFC-GOLD), με στόχο την παροχή δορυφορικών και επιτόπιων δεδομένων για την επιφάνεια της Γης με άξονα την αειφόρο διαχείριση πόρων σε πολλαπλές κλίμακες.
Η λειτουργία των Δικτύων σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για την παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος παγκοσμίως, συνδράμοντας στο πρόγραμμα REDD των Ηνωμένων Εθνών για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τη δημιουργία βάσης δεδομένων των τύπων κάλυψης της Γης, καθώς και την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας.
Το Περιφερειακό Δίκτυο Πληροφοριών της Μεσογείου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 με αρχικά μέλη από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ σήμερα περιλαμβάνει μέλη από την Ιταλία, τη Β. Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και την Περιφέρεια Κρήτης.
Σκοπός της συνάντησης είναι να αξιοποιηθούν οι πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα παροχής δορυφορικών δεδομένων. Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα παρουσιάσει την πρωτοποριακή Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Crete, η οποία βασίζεται στη σύζευξη στοιχείων από ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Παρατήρησης της Γης “Copernicus”, με τα πρωτογενή δεδομένα που ψηφιοποιούνται καθημερινά από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
To GIS Crete εστιάζει μέσω προηγμένων λειτουργιών διαδικτύου, στη διάχυση της πληροφορίας προς το κοινό, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιακών ροών, αλλά και την υποστήριξη της Διοίκησης στην προτεραιοποίηση των αναγκών και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η υποδομή διαθέτει πλήθος εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της εκπλήρωσης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, υποστήριξη υγιούς επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους του νησιού. Λόγω της αυτονομίας του στην καταγραφή και αποτίμηση της πληγείσας περιοχής μετά από πυρκαγιά, για την οποία η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποτελέσει Pilot Case στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το GIS Crete προσφέρει ευέλικτες και ανεξάρτητες λειτουργίες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης που επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε ζητήματα που βρίσκονται πιο κοντά στην πηγή.
To GIS Crete, συνιστά μία Καλή Πρακτική στη Δημόσια Διοίκηση, ως τρόπου υποστήριξης του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, με το μέγιστο δυνατό όφελος. Διαμορφώνεται μια νέα αντίληψη στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από τις δορυφορικές τεχνολογίες, με σκοπό να αναδειχθούν οι ευκαιρίες, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, ειδικά για μια νησιωτική περιφέρεια όπως η Κρήτη.