28 Σεπτεμβρίου, 2023

Ρέθυμνο: Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» καλούμε τους ενδιαφερόμενους ψυχολόγους με εμπειρία σε εφήβους και παιδιά όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο dimoslam@yahoo.gr μέχρι 8/09/2023.
Στον/στην ψυχολόγο θα ανατεθεί το έργο:
1. της τακτικής παρουσίας στα σχολεία της εμβέλειας του Δήμου,
2. της πραγματοποίησης ενημερωτικών συναντήσεων για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
3. του εντοπισμού περιπτώσεων και συμβουλευτικής παιδιών και οικογενειών που χρήζουν παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2832340203, 6932214503.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ