15 Ιουλίου, 2024

Πράσινο φως για την αξιοποίηση της περιοχής της Κορακιάς-Υπογράφηκε η μελέτη σκοπιμότητας (pics,vid)

Το πράσινο φως για ένα σημαντικό έργο άναψε μετά την υπογραφή της σύμβασης της μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της περιοχής της Κορακιάς του Δήμου Μα-λεβιζίου.
Η μελέτη σκοπιμότητας θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης της περιοχής με ένα χώρο βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης που θα φιλοξενήσει επενδυτικές δραστηριότητες. Η σύμβαση υπογράφηκε στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Μαλεβιζί-ου Μενέλαο Μποκέα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Θάνο Ψαθά, Πα-ρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Μάξιμου Σενετάκη.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί συνέχεια και συνέπεια του έργου Ηλε-κτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής – την μεγαλύτερη επένδυση για τη μεταφορά ηλε-κτρικής ενέργειας που γίνεται στην Ελλάδα – η οποία τερματίζει την “ηλεκτρική απομόνω-ση” της Κρήτης από το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.
«Μια προτροπή μου που έγινε πράξη” χαρακτήρισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευ-τής ΝΔ Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης, το Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης που υπέγραψαν ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Περιφέρεια Κρήτης και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.ΑΕ με αντικείμε-νο την διερεύνηση αξιοποίησης έκτασης 2.500 στρεμμάτων στην Κορακιά – Φόδελε που ανήκει στο Δήμο Μαλεβιζίου. «Χρειαζόμαστε τις βιομηχανικές περιοχές για να μπορούν οι επιχειρήσεις να βρουν έδρα χωρίς αδειοδοτικά προβλήματα και για να εγκατασταθούν σε ένα περιβάλλον που το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα να είναι μηδενικό», πρόσθεσε ο κ. Σενετάκης ο οποίος συνεχάρη τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, τον Περιφε-ρειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Θάνο Ψαθά για τη σύνταξη του Μνημονίου, που στόχο έχει την αναβάθμιση και ανάπτυ-ξη της ευρύτερης περιοχής.

Δείτε το βίντεο:

«Ένα εμβληματικό έργο ξεκινά σήμερα, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο έργο στην πράσινη ανάπτυξη για την Κρήτη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναου-τάκης με τον ίδιο συνεχίζοντας να προσθέτει πως «θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμα φορά την ικανοποίηση της περιφέρειας Κρήτης γι’ αυτό το εμβληματικό έργο, το οποίο ξε-κινά ουσιαστικά σήμερα με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Γίνεται αυτή η με-λέτη για ένα χώρο βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης που θα δημιουργηθεί μετά τη μεταφορά πολλών ενεργοβόρων βιομηχανιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Πε-ριφερειάρχης Κρήτης.
Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε πως πρόκειται για «ένα σχέδιο για το οποίο πριν από τριάμισι χρόνια είχα δηλώσει ότι θα το υποστηρίξει η Περιφέρεια Κρήτης». Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως θα αναζητηθούν χρηματοδοτικοί πόροι για να μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

«Πρόκειται ασφαλώς για ένα οραματικό σχέδιο, το οποίο θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να γίνουν όλα αυτά τα οποία οραματιζόμαστε αλλά έχουμε ξεκινήσει τις επαφές για χρη-ματοδοτήσεις», είπε. Σημείωσε μάλιστα πως έχει ήδη μιλήσει με τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη, δεδομένου ότι εντός του Φεβρουαρίου θα συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Περιφε-ρειαρχών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.
«Παράλληλα, θα ξεκινήσει και η συζήτηση για τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν στο Τα-μείο Δίκαιης Μετάβασης για τις νησιωτικές περιοχές που συμμετέχουμε κι από εκεί θα υ-πάρχει μια πρώτη χρηματοδότηση για έργα υποδομών. Οραματιζόμαστε, διεκδικούμε και υλοποιούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Η προσαιγιάλωση του μεγάλου καλωδίου στην περιοχή της Κορακιάς στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, θα καλύψει τις αυξημένες μελλοντικές ανάγκες του νησιού, με τον Δήμο να διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια του συνόλου του νησιού και όχι μόνο, καθώς πλέον στο τραπέζι μπαίνει η προοπτική μετεγκατάστασης όλων των βιομηχανικών μονάδων από τα Λινοπεράματα στην Κορακιά.

«Σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε βιομηχανική και επιχειρηματική γη σε εταιρείες με αρκετά χαμηλό κόστος αλλά κυρίως με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Θάνος Ψαθάς.
«Η περιοχή μπορεί να φιλοξενήσει επενδυτικές δραστηριότητες. Στόχος είναι να δημιουρ-γηθούν καινοτόμες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασιας» είπε μεταξύ άλ-λων ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.