30 Σεπτεμβρίου, 2023

Πώς λέγεται το λεωφορείο που χορεύει συρτάκι… Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας