30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΕ Ρεθύμνης: Οι προτεραιότητες του Κώστα Δανδουλάκη για την Κρήτη και το Ρέθυμνο

Οι Προτεραιότητες για την Κρήτη και το Ρέθυμνο

‘’Με Σοβαρότητα, Ευθύνη και Συνέπεια Δίπλα στον Συνάνθρωπο’’
Η επόμενη περιφερειακή περίοδος χαρακτηρίζεται ως η Πενταετία των μεγαλύτερων αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη

Υποδομές

1) Η ολοκλήρωση κατασκευής του ΒΟΑΚ – Ενός Σύγχρονου Αυτοκινητοδρόμου από το Καστέλι μέχρι την Σητεία και Σύγχρονη οδική σύνδεση Σούδας – Αεροδρομίου Χανίων
2) Η δρομολόγηση ολοκλήρωσης της κατασκευής σύγχρονων κάθετων Οδικών Αξόνων στο Ρέθυμνο, Αμαριώτικο και Αγιοβασιλειώτικο, Πάνορμο – Ανώγεια και Ρέθυμνο – Παλαιά Εθνική Οδός προς Χανιά.
Συντήρηση οδικού δικτύου ενδοχώρας.
3) Ολοκλήρωση κατασκευής του Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου και Οδική Διασύνδεση του με Σύγχρονο Οδικό Δίκτυο προς Ηράκλειο και προς Μεσσαρά – Νότιο Ρέθυμνο.
4) Ολοκλήρωση διαδικασίας εξέλιξης κατασκευής Φράγματος στο Πλατύ , με πρόσθετες μικρές λιμνοδεξαμενές Βόρεια Γερακαρίου και ολοκλήρωση μελετών αρδευτικού δικτύου μεγάλου τμήματος περιοχής Αμπαδιάς.
5) Η Αξιοποίηση των Υδάτων του Φράγματος των Ποταμών για Άρδρευση του Βορείου μετώπου του Ρεθύμνου και του Αμαρίου.
Ολοκλήρωση κατασκευής Ταχυδιυλιστηρίου Γιαννουδίου για ενίσχυση της Ύδρευσης Βορείου, Ανατολικού και Δυτικού μετώπου Ρεθύμνου.
6) Προστασία – Θωράκιση – Εκβάθυνση Λιμένα και Μαρίνας Ρεθύμνου με εκτέλεση πρόσθετων υποδομών και σχεδιασμό νέου Λιμένα και Μαρίνας με τα νέα δεδομένα – ανάγκες που προκύπτουν για την ασφαλή και επαρκή εξυπηρέτησής τους με τις ανάλογες ποδομές.
7) Πρόσθετα Λιμενικά Έργα στους υπάρχοντες Λιμενίσκους Βορείου και Νοτίου μετώπου Νομού Ρεθύμνης , για χρήση των αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Πυλώνες Ανάπτυξης Κρήτης: Πρωτογενής Τομέας – Τουρισμός

1) Η πολιτεία υποχρεούται με παρεμβάσεις της να παρέχει ουσιαστική, επιστημονική κατάρτιση και υλική στήριξη στους απασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα και τον Τουρισμό δημιουργώντας τις απαιτούμενες υποδομές , κίνητρα και συνθήκες.
2) Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη της ενδοχώρας
3) Διασύνδεση Πρωτογενή Τομέα με Τουρισμό για προώθηση των Κρητικών προϊόντων.
4) Η Ολοκλήρωση ερευνητικού κέντρου αγροτικής παραγωγής και αιγοπροβατοτροφίας στο Αμάρι Ρέθυμνο θα θέσει τις βάσεις και θα δώσει τις καταλληλες κατευθύνσεις τόσο για την αγροτική καλλιέργεια – παραγωγή όσο και για τις κατάλληλες φυλές αιγοπροβάτων. Κύριοι στόχοι είναι η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της γεωργίας και της αιγοπροβατοτροφίας , της μεταποίησης των προϊόντων παραγωγής και τη συνεχή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και των αγροτών.

Υγεία

1) Κατάλληλες και επαρκείς Δομές Υγείας:
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και Κέντρα Υγείας Νομού Ρεθύμνου με Επαρκή Στελέχωση τους σε Προσωπικό και Σύγχρονο Εξοπλισμό για την αναβάθμιση των υπηρεσιών παροχής υγείας.
2) Συντήρηση Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και Κέντρων Υγείας.
3) Δρομολόγηση Κατασκευής Νέου Νοσοκομείου.
4) Μέριμνα με κατάλληλες Δομές Υγείας για άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Ευπαθείς ομάδες υγείας και ατόμων Τρίτης Ηλικίας με ιδιαίτερη φροντίδα σε μοναχικούς ανθρώπους της πόλης και των χωριών, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται μόνος του

Παιδεία
Επενδύοντας στην παιδεία και τους Νέους μας , επενδύουμε στο μέλλον της χώρας μας.
1) Η βάση της κοινωνίας μας πρέπει να στηρίζεται στην παιδεία που διαμορφώνει χαρακτήρες ανθρώπων και τους αυριανούς πολίτες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο, ώστε να διαπλάσσουμε και να διαμορφώσουμε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες υγιή παιδεία με νοοτροπίες που να στηρίζονται σε αρχές και κανόνες ηθικών και υλικών αξιών.
2) Διασύνδεση Πανεπιστημίου Κρήτης με την κοινωνία και φορείς με όραμα και από κοινού αποδεκτούς στόχους , για ένα καλύτερο κοινωνικό και αναπτυξιακό μέλλον του τόπου.
3) Μέριμνα της Πολιτείας για φοιτητική στέγη.
4) Δημιουργία στην πόλη και στους Δήμους κατάλληλων Αθλητικών Κέντρων.

Δημογραφικό

Υπογεννητικότητα – Γήρανση Πληθυσμού – Ερημοποίηση χωριών

1) Ο κυριότερος στόχος της επόμενης πενταετίας θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος με μέτρα, κίνητρα και υποδομές.
2) Διαχρονικά δεν έχει αντιμετωπισθεί το συγκεκριμένο θέμα με την ανάλογη σοβαρότητα , υπευθυνότητα και βέβαια αποτελεσματικότητα.
3) Τελευταία η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής είναι μια καλή αρχή Βάσης και επιβάλλεται και η Περιφέρεια να ενεργοποιηθεί στην πραγματική προσέγγιση του θέματος και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο να συμβάλλει στην σταδιακή αντιμετώπιση του.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί για την Κρήτη μας.!!!