26 Ιουνίου, 2024

Παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου σε διεθνή συνέδρια σε Αθήνα και Πράγα

Σε δυο διεθνή Συνέδρια, στην Αθήνα στο 2ο Civinet Forum και στην Πράγα στο POLIS, συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιώργο Σισαμάκη, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές Βιώσιμης Κινητικότητας.

Ειδικότερα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων συμμετείχε στις συζητήσεις και παρουσίασε τις δράσεις, τα προγράμματα καινοτομίας και τις καλές πρακτικές του Δήμου Ηρακλείου που σχετίζονται με την Βιώσιμη Κινητικότητα καθώς και με τις ψηφιακές και έξυπνες υποδομές που την υποστηρίζουν.
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σισαμάκης αναφέρθηκε στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τις αναπλάσεις και τις πεζοδρομήσεις στον αστικό ιστό του Ηρακλείου, καθώς και στους πολεοδομικούς περιορισμούς που η άναρχη δόμηση των προηγούμενων δεκαετιών θέτει στην ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Επίσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες εφαρμογής του Σχεδίου σε πόλεις όπως το Ηράκλειο, όπου ο πληθυσμός τους δεκαπλασιάζεται την τουριστική περίοδο, στην αναγκαιότητα και τα οφέλη της σύνδεσης της πόλης με το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου με μέσο σταθερής τροχιάς, αλλά και στις σκέψεις της Δημοτικής Αρχής για ήπια μέσα μετακίνησης στο πεζοδρομημένα τμήματα της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι μόνιμο και ενεργό μέλος του CIVITAS, στο πλαίσιο του οποίου έχει βραβευθεί διεθνώς για τις πρωτοβουλίες του, όπως η μελέτη και λειτουργία των τριών γραμμών των mini bus στην πόλη. Το δεύτερο διεθνές συνέδριο του δικτύου CIVINET Greece-Cyprus (28-30/5) αποτέλεσε ένα τριήμερο καινοτόμων δράσεων της διεθνούς κοινότητας του CIVITAS, όπου περίπου 500 πολιτικοί, επιστήμονες, μηχανικοί του δημόσιου τομέα, σπουδαστές, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και start-up, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, αλλά και απλοί πολίτες συμμετέχουν σε μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα.
Το POLIS είναι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός με στόχο να βοηθήσει στη βελτίωση των τοπικών μεταφορών μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που αντιμετωπίζουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών διευκολύνοντας τον διάλογο με άλλους φορείς κινητικότητας, όπως η βιομηχανία, τα ερευνητικά κέντρα τα πανεπιστήμια και οι ΜΚΟ.
Στο συνέδριο της Πράγας (30-31/5), παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογικές καινοτομίες για τη βιώσιμη κινητικότητα, τρόποι βελτιστοποίησης της διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, μελέτες οικονομικής διαχείρισης έργων υποδομής για την διευκόλυνση της κινητικότητας στο αστικό περιβάλλον και οι προοπτικές των μετακινήσεων στον αστικό ιστό.