28 Σεπτεμβρίου, 2022

Πανελλήνιες 2022: Πότε παρουσιάζονται οι επιτυχόντες στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες 2022 καλούνται να παρουσιαστούν στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ», στο Βύρωνα, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στις 8 το πρωί.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.

 
Οι επιτυχόντες-ουσες θα πρέπει να συμμορφωθούν για την εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων και οδηγιών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας καθοριζόμενα από την πολιτεία την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της πρόσκλησης ή λόγω παραίτησης, ή απομάκρυνσης, ή αποχώρησής τους από την σχολή για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται επιλαχόντες με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4361/1 Φεβ 16 (ΦΕΚ Α΄ 10) και η σχολή καθίσταται υπεύθυνη για την πρόσκληση και κατάταξη των αντίστοιχων επιλαχόντων.

madata.gr