16 Ιουλίου, 2024

Όλα έτοιμα για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων

Πρός ρύθμιση τίθεται σειρά ζητημάτων που αφορούν στην υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (LOTIFY).

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης, υπογράφοντας την σχετική ΚΥΑ επισήμανε ότι «στόχος της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η επίλυση προβλημάτων τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας LOTIFY. Ασφαλώς όμως, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στο πλαίσιο της πάγιας και ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης, για την πάταξη του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέσω του συστήματος LOTIFY διασφαλίζεται η διάθεση στην ελληνική αγορά νόμιμων αλκοολούχων ποτών. Κατ' αυτό τον τρόπο περιορίζουμε αποτελεσματικά τα κρούσματα νοθείας και προχωρούμε προς την πλήρη εξάλειψή τους».

Με την ΚΥΑ την οποίαν υπέγραψε ο Υφυπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης από κοινού με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, ορίζεται κατ’ αρχάς ότι ως υπόχρεοι καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων και Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (LOTIFY) θεωρούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, ή μεταποιούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά

β) τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν μέσω πωλήσεων χονδρικής έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και ως εκ τούτου εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου.

Σύστημα LOTIFY

Στο σύστημα LOTIFY καταχωρούνται υποχρεωτικά οι συναλλαγές των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Οι συναλλαγές αυτές εξειδικεύονται ως εξής:

α) Εισερχόμενες κινήσεις, δηλαδή παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή από τρίτη χώρα καθώς και η παραλαβή από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

β) Εξερχόμενες κινήσεις, (εξαγωγή, αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών και χονδρικές πωλήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης).

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ότι η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (LOTIFY) όλων των προαναφερόμενων εισερχόμενων κινήσεων ισχύει από την 30η Ιανουαρίου 2024. Ενώ αντιστοίχως, για τις ως άνω εξερχόμενες κινήσεις, η υποχρέωση καταχώρισης αρχίζει από 01.07.2024. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο LOTIFY είναι πχ η νόμιμη ονομασία του προϊόντος, την ποσότητα, ενδείξεις σχετικά με την παρτίδα και ακριβείς πληροφορίες για την παραγωγή του εκάστοτε ποτού, την πλήρη επωνυμία των συναλλασσόμενων μερών, το είδος παραστατικού που εκδίδεται για τη συναλλαγή κ.ο.κ.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή μεταποιούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία στην πλατφόρμα LOTIFY έως 15.04.2024. Και σε ό,τι αφορά στα αδιάθετα αποθέματα αλκοολούχων ποτών έτοιμων προς κατανάλωση, η καταληκτική ημερομηνία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που βαρύνει τους επιχειρηματίες να ενημερώσουν το LOTIFY, είναι η 29η Ιανουαρίου 2024.

Οι αλλαγές υπήρξαν αποτέλεσμα του πορίσματος της επιτροπής εργασίας στελεχών του υπουργείου, της ΑΑΔΕ και της αγοράς. Η επιτροπή που αποφασίστηκε να συσταθεί στο τέλος του 2023 εργάστηκε εντατικά καταλήγοντας σε προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες και οι οποίες υλοποιούνται με τη σημερινή απόφαση.