19 Ιουλίου, 2024

ΑΑΔΕ για 2024: Σαρρωτικές αλλαγές-Τι θα ισχύσει σε ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης και μοντέλο λειτουργίας

Το Σχέδιο Δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2024 παρουσίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Οι δράσεις εστιάζουν στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης και την επιχειρησιακή αναβάθμιση του Οργανισμού, ενώ αναπτύσσονται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Φορολογική Συμμόρφωση

Η στρατηγική κατεύθυνση είναι η διαρκής διευκόλυνση της συνέπειας των φορολογούμενων και παράλληλα η σταθερή παρεμπόδιση της αποφυγής των υποχρεώσεών τους. Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής: «Θέλουμε να κάνουμε εύκολο το να είσαι συνεπής και δύσκολο να το αποφύγεις».

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν:

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως η διασύνδεση POS- ταμειακών, ψηφιακό δελτίο αποστολής, πιλοτικό ψηφιακό πελατολόγιο, υποχρεωτικότητα myData, ψηφιακός έλεγχος πινακίδων και ΕΛΕΓΧΟΣlive2.0.
Οι διαλειτουργικότητες λήψης και αξιοποίησης δεδομένων με έργα που ωριμάζουν, όπως η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μεταβολών Μετόχων, Κεφαλαίου, Διοικούντων με ΓΕΜΗ & Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η λήψη στοιχείων από ιδρύματα πληρωμών αλλοδαπής.
Η προσυμπλήρωση σημαντικών δεδομένων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
Οι προτεραιότητες Τελωνείων και Χημείου με εφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων, ολοκλήρωση του έργου εισροών – εκροών στα καύσιμα, κεντρικοποίηση ελέγχου τελωνειακών εγγράφων και αναβάθμιση επιχειρησιακής ικανότητας Χημικών Υπηρεσιών.
Νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας ΑΑΔΕ
Παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΑΑΔΕ, που ήδη υλοποιείται, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρησιακών πεδίων.

Υπηρεσίες νέας γενιάς που περιλαμβάνουν:

Κεντρική έδρα, που στεγάζει τις περισσότερες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Ειδικά περιφερειακά κέντρα για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και είσπραξη, τη φορολογία ακινήτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών

Τοπικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ως μετεξέλιξη των ΔΟΥ σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ειδικές δυνάμεις ελέγχου

Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων με νέα ψηφιακά εργαλεία

Mobile apps: Εφαρμογή κινητού για φορολογικές υπηρεσίες (πληρωμή φόρων, εξατομικευμένες ενημερώσεις και alerts, wallet με σημαντικά φορολογικά έγγραφα) και δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου και δελτίου αποστολής από το κινητό

ΚΕΦ & AI chatbot: Ενισχυμένο Τηλεφωνικό Κέντρο ΑΑΔΕ και Chatbot τεχνητής νοημοσύνης για παροχή ενημέρωσης και πλοήγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

End-to-end ψηφιακή διακοπή επιχείρησης

Αναλυτικές ψηφιακές βεβαιώσεις Μητρώου με QR

ΑΦΜ σε ανήλικα (β΄ φάση, ανήλικα από 1 έως 12 έτη)

Διασύνδεση με ΓΕΜΗ για νέες μεταβολές λοιπών νομικών προσώπων

End-to-end ψηφιακές μεταβολές έδρας και ΚΑΔ επιχείρησης

Διαδοχή κληρονόμων στη διαχείριση αποβιωσάντων

Εξουσιοδοτήσεις προσβάσεων στις εφαρμογές

Μείωση ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα

Ψηφιοποίηση λοιπών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου

Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων

Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

Απλοποιήσεις στη βεβαίωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Νέο website ΑΑΔΕ

Τελωνειακές ψηφιακές υπηρεσίες

Single Window (Προτελωνειακές διαδικασίες)

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης των εξαγωγών

Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής – Αυτόματη αποστολή της ‘Αδειας Παράδοσης Τελωνισμένων Εμπορευμάτων

Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής που αφορούν τελωνειακές οφειλές

Ψηφιοποίηση των δελτίων εισόδου-εξόδου και μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στις Ελεύθερες Ζώνες