13 Ιουλίου, 2024

Ο Αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας

Στα πλεονεκτήματα της Κυκλικής Οικονομίας ως μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του, στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας, που διοργάνωσαν στο ΜΑΙΧ το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και τον διεθνή επιστημονικό οικονομικό οργανισμό INFER, ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Γιώργος Ματαλλιωτάκης.
Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετείχαν πάνω από 250 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από 30 χώρες,
«Η Κυκλική Οικονομία», τόνισε ο κ. Ματαλλιωτάκης, «δίνει έμφαση στην ανατροφοδότηση, την παραγωγικότητα και τη μείωση των απορριμμάτων και συνεχίζει να διαμορφώνει βιώσιμα οικονομικά μοντέλα σήμερα, με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών άνθρακα και τη δημιουργία συστημάτων κλειστού βρόχου που επιτρέπουν έναν πιο υγιή πλανήτη».
«Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης», συνέχισε ο Αντιπεριφερειάρχης, «στο πλαίσιο προώθησης των στόχων Ποιοτικής Ανάπτυξης και Ενεργητικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ-Κρήτη 2021-2027), καθώς και των στόχων Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2021-2025), στηρίζουν δράσεις κυκλικής οικονομίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και άλλους συναφείς κλάδους και βιομηχανίες, απευθυνόμενες σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής».
«Για το λόγο αυτό, το 2022», υπογράμμισε ο κ. Ματαλλιωτάκης, «υλοποιήθηκε δράση τεχνικής προετοιμασίας – υποστήριξης από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου:
1. Να καθοριστούν οι Άξονες Προαγωγής της Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης
2. Εντοπισμός δράσεων για τη Διασύνδεση Αξόνων Προώθησης Κυκλικής Οικονομίας με Υπάρχουσες Στρατηγικές σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό & Περιφερειακό Επίπεδο.
3. Να χαρτογραφήσει υφιστάμενες κυκλικές δράσεις στον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενέργεια και το ευρύτερο περιβάλλον της Περιφέρειας Κρήτης.
4. Εντοπισμός και αντιμετώπιση Θεσμικών και Λειτουργικών κενών για την Κυκλική Μετάβαση
5. Εντοπισμός και καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών που συνθέτουν την παραγωγική δραστηριότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, της εστίασης και του τουρισμού που αποτελούν τη βάση υλοποίησης δράσεων κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη.
6. Να προτείνει τους βασικούς άξονες στους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν οι δράσεις για τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Αυτό θα βοηθήσει στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας. Οι δράσεις αποτελούν εξειδίκευση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Καταλήγοντας την τοποθέτηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης σε θέματα διασύνδεσης της Περιφέρειας Κρήτης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόνισε ότι στην Περιφέρεια Κρήτης «παραμένουμε πιστοί στο όραμα και τους στόχους μας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε δράση που θα ενισχύσει τον κλάδο της κυκλικής οικονομίας υποστηρίζοντας τη σταδιακή μετάβαση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε ένα νέο, καινοτόμο, βιώσιμο, φιλικότερο προς το περιβάλλον επιχειρηματικό μοντέλο που θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει νέα τεχνολογίες».