15 Ιουλίου, 2024

Νοσοκομείο Χανίων: 3,5 εκ. ευρώ η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης για προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (pics,vid)

Το νοσοκομείο Χανίων επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναου-τάκης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή και ξεναγήθηκαν από τον Διοικητή του ιδρύματος Γιώργο Μπέα στον ψηφιακό στεφανιογράφο και τη νέα Γάμα κά-μερα, μηχανήματα που αναβαθμίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο νοσοκομείο Χανίων και συνδράμουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να χρεια-στεί να μετακινηθούν για σημαντικά ιατρικά ζητήματα όπως η εμφύτευση βηματοδότη.
Δείτε το βίντεο:
Ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που έχει διατεθεί από το Περιφερειακό Πρό-γραμμα Κρήτης για το Νοσοκομείο Χανίων είναι συνολικού κόστους 3,5 εκ. ευρώ και συμ-βάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της λειτουργίας τμημάτων αιχμής του νοσοκομείου.
«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της Περιφέρειας για ένα σημαντικό έργο που γίνεται εδώ στο Νοσοκομείο Χανίων και το οποίο ενισχύουμε με νέα, σύγχρονα μηχανήματα ύ-ψους 3,5 εκ. ευρώ με τη συνεργασία και τη συνέργεια του Αντιπεριφερειάρχη, των τεχνι-κών υπηρεσιών και όλων των στελεχών Περιφέρειας και του νοσοκομείου», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, εκφράζοντας ευχαριστίες «για τη διοίκηση αλλά και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, γιατί είναι πολύτιμη η συμβολή τους».

Ο Περιφερειάρχης για άλλη μια φορά ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας «να έρθει προσω-πικό στα νοσοκομεία μας γιατί χρειάζονται γιατρούς και νοσηλευτές», ενώ δεσμεύθηκε και για την ικανοποίηση νέου αιτήματος για πρόσθετο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο νοσο-κομείο Χανίων.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεργασία και το τελικό αποτέλεσμα που αναβαθμίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στις προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έγιναν με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης (χειρουργικά τραπέζια, μηχανήματα αιμοκά-θαρσης κ.α.).
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων τόνισε πως «η προμήθεια αυτή που ολοκληρώνεται σήμερα μας κάνει περήφανους διότι αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρε-σιών υγείας στο νοσοκομείο Χανίων και εξυπηρετεί τους πολίτες μας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το έργο που έχει επιτελέσει το Νοσοκομείο τόσο στην πανδημία όσο και τώρα στην τοπική κοινωνία».