26 Φεβρουαρίου, 2024

Κατώτατος μισθός: Από την 1η Απριλίου η ισχύς της κυβερνητικής απόφασης

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας με τις αλλαγές στο χρόνο διαβούλευσης και απόφασης της κυβέρνησης σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι αλλαγές συντομεύουν το χρόνο διαβούλευσης του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την ΤτΕ και επιστημονικούς φορείς, ενώ δεν αλλάζει η ημερομηνία ισχύος του νέου κατώτατου μισθού τον οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει φέτος, όπως και πέρσι κατά την 1η Απριλίου, ενώ θα είναι και πάλι φέτος η κυβέρνηση εκείνη που θα αποφασίσει σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθού (όπως συνέβη το 2019, το 2022 και το 2023).

Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει:

“ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για νέο κατώτατο μισθό την 1.4.2024 :Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222), το άρθρο 134Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 134Α
Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024
Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου 134 κατά το έτος 2024, οι προθεσμίες της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνει χώρα έως την 5η Φεβρουαρίου 2024.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 26η Φεβρουαρίου 2024.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως την 22α Μαρτίου 2024.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 6.»