27 Μαρτίου, 2023

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ 2 – οδός Υγείας αριθμ. 2), με το παρακάτω θέμα:

1. α) Αποδοχή παραίτησης του νυν Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 290/06-02-2023 υποβολή παραίτησης και
β) Εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν 3852/2010: «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.