21 Ιουνίου, 2024

Οι προσεισμικοί έλεγχοι και η αντισεισμική θωράκιση κτηρίων, στη Βουλή από τους Συμεών Κεδίκογλου και Χάρη Μαμουλάκη

Με κοινή ερώτησή τους οι δύο τομεάρχες, Συμεών Κεδίκογλου, Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και Χάρης Μαμουλάκης, Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών, ζητούν απαντήσεις από τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο ολοκλήρωσης του προσεισμικού ελέγχου και της αντισεισμικής θωράκισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Την ερώτηση συνυπογράφουν 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε δεσμευτεί με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική Τουρκία το Φεβρουάριο του 2023 ότι έως τις αρχές του φθινοπώρου θα είχαν ολοκληρωθεί οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι (οπτικοί) 20.000 κτηρίων και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι (με ειδικά μηχανήματα) σε όσες κατασκευές κριθούν απαραίτητοι. Δέσμευση που ωστόσο δε τηρήθηκε. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι ζούμε σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά γειτονιές της Ευρώπης αναδεικνύει τη σημασία εφαρμογής ενός καλά μελετημένου σχεδίου για την αντισεισμική θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας καθώς και την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αποφευχθεί μία μελλοντική τραγωδία.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 Κ.Υ.Α. που να ρυθμίζει τα ζητήματα δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) καταγγέλλει ότι ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που έχει ανατεθεί στο Τ.Ε.Ε. πάγωσε. Ως εκ τούτου γεννώνται ερωτηματικά για τις περιπτώσεις όπου οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργηθούν και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς τις πηγές χρηματοδότησης των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων που εκκρεμούν καθώς η χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ δεν επαρκεί. Σημειώνεται ότι μεταξύ των κτηρίων στα οποία διενεργήθηκε πρωτοβάθμιος έλεγχος και βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτήρια πρώτης προτεραιότητας ελέγχου που χρήζουν άμεσου δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου περιλαμβάνονται σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Ερωτώνται, λοιπόν, οι αρμόδιοι υπουργοί:
•Πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 265 του ν.5037/2023 ΚΥΑ που ρυθμίζει τα σχετικά με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτηρίων ζητήματα;
•Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα;
•Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης περί ολοκλήρωσης των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων 20.000 κτηρίων και των δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε όσα κτήρια κρίθηκε απαραίτητος;
•Ποιες πολιτικές προτίθενται να εφαρμόσουν και πως σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν τη σεισμική θωράκιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος της χώρας στο οποίο στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα;