9 Δεκεμβρίου, 2022

Οι δικαιούχοι και τα ποσά για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως 500.000 ευρώ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» το οποίο αφορά σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στο Δεκέμβριο, ενώ έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο οδηγός του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μικρών ανεμογεννητριών, ή και αντλίες θερμότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομ. ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

Την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ

Την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Τα ποσά που αρχίζουν από 20.000 ευρώ και φτάνουν έως και 250.000 ευρώ «μοιράζει» το κράτος σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να «θωρακιστούν» ενεργειακά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη δράση είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
  • Να έχει κλείσει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.