25 Σεπτεμβρίου, 2023

ΕΛΣΤΑΤ: Ποιες καλλιέργειες κέρδισαν έδαφος – Πού πάει η κτηνοτροφία

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ετήσιας γεωργικής έρευνας για το 2020 και 2021 της ΕΛΣΤΑΤ
Αυξημένη κατά 1,1% είναι η συνολική αγροτική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση), η οποία κατά το 2020 ανήλθε σε 28.112 χιλιάδες στρέμματα και κατά το 2021 σε 28.420 χιλιάδες στρέμματα, σύμφωνα με την ετήσια στοιχεία της γεωργικής στατιστικής έρευνας για τις δύο χρονιές αντίστοιχα, της ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο τα στοιχεία για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπου παρατηρείται μείωση σε βασικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, τα αμπέλια και τα ροδάκινα – νεκταρίνια, όσο και εκείνα για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στις σημαντικότερες καλλιέργειες της χώρας.

Μειωμένα είναι τα κοπάδια με χοίρους και αίγες, ενώ αυξητική πορεία κατέγραψε ο αριθμός για βοοειδή, πρόβατα, όρνιθες και γαλοπούλες

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 το 57,4% της γεωργικής γης (16.143,0 χιλιάδες στρέμματα) καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,6% (442,8 χιλιάδες στρέμματα) κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 35,8% (10.075,4 χιλιάδες στρέμματα) μόνιμες καλλιέργειες, ενώ το 5,2% (1.450,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Το 2021 το 56,9% της γεωργικής γης (16.178,9 χιλιάδες στρέμματα) καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,7% (493,5 χιλιάδες στρέμματα) κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 36,2% (10.295,7 χιλιάδες στρέμματα) μόνιμες καλλιέργειες, ενώ το 5,1% (1.451,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Στοιχεία για τα σημαντικότερα είδη καλλιεργειών
Αυξημένες εμφανίζονται οι εκτάσεις για το σκληρό σιτάρι, τον αραβόσιτο, τη μηδική, τις πορτοκαλιές και τις ελιές, ενώ μείωση παρουσίασαν το βαμβάκι, τα αμπέλια και τα ροδάκινα – νεκταρίνια.

Συγκεκριμένα, οι μεταβολές στην γεωργική γη μεταξύ των ετών 2020 και 2021 για τα σημαντικότερα είδη καλλιεργειών, με βάση την έκταση, σε σύνολο χώρας, είναι:

στο σιτάρι σκληρό, αύξηση κατά 15,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με σιτάρι σκληρό ανήλθαν σε 2.712,0 χιλ. στρέμματα το 2020 και 3.127,8 χιλ. στρέμματα το 2021,
στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 3,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραβόσιτο ανήλθαν σε 878,9 χιλ. στρέμματα το 2020 και 906,9 χιλ. στρέμματα το2021,
στο βαμβάκι, μείωση κατά 5,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με βαμβάκι ανήλθαν σε 2.782,2 χιλ. στρέμματα το 2020 και 2.628,2 χιλ. στρέμματα το 2021,
στη μηδική, αύξηση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με μηδική ανήλθαν σε 1.650,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 1.691,0 χιλ. στρέμματα το 2021,
στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 0,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αμπέλια ανήλθαν σε 701,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 697,0 χιλ. στρέμματα το 2021,
στις πορτοκαλιές, αύξηση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ανήλθαν σε 271,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 277,8 χιλ. στρέμματα το 2021,
στα ροδάκινα – νεκταρίνια, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ροδάκινα – νεκταρίνια ανήλθαν σε 380,6 χιλ. στρέμματα το 2020 και 371,3 χιλ. στρέμματα το 2021,
στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 2,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ελαιώνες ανήλθαν σε 7.362,0 χιλ. στρέμματα το 2020 και 7.531,6 χιλ. στρέμματα το 2021.

Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Μειωμένες καταγράφονται σχεδόν το σύνολο των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις σημαντικότερες καλλιέργειες της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταβολές των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, με βάση την παραγωγή, σε σύνολο χώρας, είναι:

στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 14,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 813,8 και 934,6 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα,
στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 4,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.043,2 και 1.090,5 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα,
στο βαμβάκι, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 868,6 και 847,4 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα,
στην τομάτα, αύξηση κατά 1,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 653,4 και 659,8 χιλ. τόνοι τομάτας αντίστοιχα,
στα σταφύλια, μείωση κατά 0,1% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 696,2 και 695,6 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα,
στον μούστο, μείωση κατά 0,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 264,6 και 263,7 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα,
στα πορτοκάλια, μείωση κατά 9,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 698,3 και 631,1 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα,
στα μήλα, αύξηση κατά 0,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 299,4 και 301,5 χιλ. τόνοι μήλων αντίστοιχα,
στον ελαιόκαρπο, μείωση κατά 0,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 3.051,4 και 3.045,1 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα,
στο ελαιόλαδο, μείωση κατά 7,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 276,7 και 255,7 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

Στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο
Τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι όρνιθες και οι γαλοπούλες αυξήθηκαν στο 2021, ενώ μείωση εμφανίζουν οι χοίροι και οι αίγες.

Ειδικότερα, οι μεταβολές στον αριθμό των σημαντικότερων ειδών ζώων και πουλερικών, είναι:

στα βοοειδή, αύξηση κατά 3,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα βοοειδή ανήλθαν σε 742.794 και 766.755 αντίστοιχα,
στους χοίρους, μείωση κατά 3,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι χοίροι ανήλθαν σε 688.559 και 664.636 αντίστοιχα,
στα πρόβατα, αύξηση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.860.473 και 9.052.105 αντίστοιχα,
στις αίγες, μείωση κατά 3,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι αίγες ανήλθαν σε 3.890.214 και 3.751.549 αντίστοιχα,
στις όρνιθες, αύξηση κατά 7,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι όρνιθες ανήλθαν σε 34.032.905 και 36.596.568 αντίστοιχα.
στις γαλοπούλες, αύξηση κατά 6,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι γαλοπούλες ανήλθαν σε 521.545 και 554.573 αντίστοιχα.

Παραγωγή κρέατος
Μεταβολές καταγράφονται και στην παραγωγή κρέατος ζώων και πουλερικών, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι:

στα βοοειδή, αύξηση κατά 2,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 39,0 και 40,1 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος αντίστοιχα,
στους χοίρους – χοιρίδια, μείωση κατά 1,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 79,1 και 77,8 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος αντίστοιχα,
στα πρόβατα, μείωση κατά 4,9% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 61,4 και 58,4 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος αντίστοιχα,
στις αίγες, αύξηση κατά 1,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 17,9 και 18,1 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,
στα κουνέλια, μείωση κατά 4,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 2,0 και 1,9 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,
στα πουλερικά (εκτός στρουθοκαμήλων), αύξηση κατά 0,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 240,3 και 241,0 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα

Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων
Οι μεταβολές της παραγωγής γάλακτος και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι:

στο γάλα, μείωση κατά -1,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.897,4 και 1.874,8 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα,
στο μαλακό τυρί, αύξηση κατά 3,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 110,0 και 114,1 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα,
στα αυγά, μείωση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.530,0 και 1.495,9 εκατ. αυγά αντίστοιχα.

Γεωργικά μηχανήματα
Οι σημαντικότερες μεταβολές των γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, είναι:

στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι γεωργικοί ελκυστήρες ήταν 370.466 και 361.481 αντίστοιχα,
στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 1,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα ψεκαστικά μηχανήματα ήταν 251.446 και 248.527 αντίστοιχα,
στα αρδευτικά συγκροτήματα, αύξηση κατά 5,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα αρδευτικά συγκροτήματα ήταν 380.477 και 400.084 αντίστοιχα.