2 Ιουνίου, 2023

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε χιλιάδες επαγγελματίες – Η πρώτη καταβολή την Παρασκευή 19/05

Στην πρώτη καταβολή ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς 6.810 δικαιούχων, το οποίο ανέρχεται σε 13.738,61 ευρώ και αφορά επιστροφή εισφορών για χιλιάδες επαγγελματίες, προχωρά αύριο Παρασκευή (19.5.2023), ο e-ΕΦΚΑ 

Ειδικότερα, είναι η πρώτη από μία σειρά καταβολών των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, ύψους 20.334.737,50 ευρώ, οι οποίες αφορούν την επιστροφή εισφορών στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για το 2019 και το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ, μισθωτούς μηχανικούς, καθώς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ), οι οποίοι:

υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 02/05/2023,
δεν έχουν από οποιανδήποτε αιτία οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ βεβαιωμένη στο ΚΕΑΟ και
απασχολήθηκαν την ανωτέρω χρονική περίοδο σε έναν εργοδότη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών κατηγοριών δικαιούχων, καθώς και όσων υποβλήθηκαν από 03/05/2023 και μετέπειτα, προκειμένου να αποδοθούν τα αντίστοιχα ποσά με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.