15 Ιουλίου, 2024

Μπαράζ καταγγελιών για φοροδιαφυγή και «μαϊμού» αποδείξεις

Εξήντα καταγγελίες για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και διαφθορά δέχεται κατά μέσο όρο την ημέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ χιλιάδες πολίτες σκανάρουν με το κινητό τους τηλέφωνο τις αποδείξεις που παίρνουν από τις επιχειρήσεις και μέσω της εφαρμογής «Appodixi» καταγγέλλουν περιπτώσεις παραποιημένων ταμειακών μηχανών.

Στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 5.559 περιπτώσεις καταγγελιών από τις οποίες οι 922 είναι επώνυμες και οι 4.637 ανώνυμες. Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα κρούσματα που σχετίζονται με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, διαφθορά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

 Οι καταγγελίες-πληροφορίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα ανάλογα με το αντικείμενό και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση.

   
Την ίδια ώρα η καθιέρωση μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους φορολογούμενους αποκαλύψουν μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «appodixi» πλαστές αποδείξεις έχει ενισχύσει το ρεύμα των πολιτών που «σκανάρουν» τις αποδείξεις για έλεγχο της γνησιότητας τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω της εφαρμογής έχουν πραγματοποιηθεί 153.380 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 69.046 είναι επώνυμες και οι 84.334 είναι ανώνυμες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ την εφαρμογή «Αppodixi» έχουν κατεβάσει στα κινητά τους περισσότεροι από 250.000 πολίτες.

Το μέτρο της χρηματικής επιβράβευσης των φορολογούμενων που καταγγέλλουν κρούσματα φοροδιαφυγής έχει ενεργοποιηθεί και προβλέπει τα εξής:

  • Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος επιχείρησης μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
  • Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.
  • Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
madata.gr