13 Ιουλίου, 2024

Αυγενάκης: γενάκης: Προωθούμε έργα που δίνουν λύσεις στο αρδευτικό πρόβλημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας- Χρηματοδότηση αντικατάστασης αρδευτικών δικτύων

Από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, μετά την συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη, του αρμόδιου Υφυπουργού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Διον. Σταμενίτη, και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, εκδόθηκε η απόφαση 4642/26-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΓ4653ΠΓ-1ΦΠ), ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση – Αντικατάσταση Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Π.Α.Α 2014-2020 με ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 175613.

Ο λόγος για αρδευτικό έργο, προϋπολογισμού σύμβασης 371.619,71 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που δίνει λύση στο αρδευτικό πρόβλημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ΠΕ Ηρακλείου.

Το αντικείμενο της πράξης αφορούσε στη βελτίωση – αντικατάσταση των αρδευτικών δικτύων που υπάρχουν στην περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Σκινιά, Κασσάνων, Δεματίου και Παναγιάς της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου.

Ειδικότερα, εκτελέστηκαν τα εξής 4 υποέργα:

1ο. Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην τοπική κοινότητα Δεματίου. Η δεξαμενή είναι κλειστή, κυκλική, κατασκευασμένη από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και μετά την ολοκλήρωση της πραγματοποιήθηκε σύνδεση με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Η τροφοδοσία της δεξαμενής γίνεται από γεώτρηση που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή.
2ο. Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην τοπική κοινότητα Παναγιάς. Η δεξαμενή είναι κλειστή, κυκλική, κατασκευασμένη από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και μετά την ολοκλήρωση της πραγματοποιήθηκε σύνδεση με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Η τροφοδοσία της δεξαμενής γίνεται από γεώτρηση που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή.
3ο. Αντικατάσταση τμήματος του κεντρικού αγωγού του Β τμήματος του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Σκινιά, από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ250.
4ο. Αντικατάσταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της Αυλής της τοπικής κοινότητας Κασσάνων, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι «η ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκμετάλλευσης των καλλιεργειών της περιοχής έχοντας ευεργετικές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία που οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής».
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.