21 Απριλίου, 2024

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ η πλατφόρμα

Όλοι οι ΑΦΜ μπορούν να υποβάλουν σήμερα αίτηση  στο https://allazothermosifona.gov.gr/ για τη χορήγηση της επιδότησης έως 60% που αφορά στην αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με νέο ηλιακό καινούριας τεχνολογίας, όπως μεταδίδει το enikonomia.gr.

 Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με τους κωδικούς taxisnet. Θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους ΑΦΜ αλλά και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2021.

Eν συνεχεία οι υπόχρεοι  θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής 4 στοιχεία:

 • τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας, ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή
 • εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.

Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Υπενθυμίζεται δε πως η πλατφόρμα θα κλείσει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 στις 3 μ.μ. 

Τα “μυστικά” του προγράμματος
Μερικά άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι προϋποθέσεις 

Για να λάβουν οι πολίτες την επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥40 λίτρων.

Επίσης επισημαίνεται πως για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

 • Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο.
 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Τα ποσά της επιδότησης

Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, που ορίζεται για την επιδότηση ως εξής:

 • Κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: Ο ωφελούμενος που εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία θα έχει έκπτωση 60%.
 • 5.000 έως κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: Ο ωφελούμενος που εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία θα έχει έκπτωση 55%.
 • 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: Ο ωφελούμενος που εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία θα έχει έκπτωση 50%.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη:

 • Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.
 • Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
madata.gr