16 Απριλίου, 2024

Ημέρα: 1 Φεβρουαρίου 2024

Μεταξύ της υπερπαραγωγής και της υποκατανάλωσης, η γαλλική οινοβιομηχανία απαιτεί βραχυπρόθεσμες διαρθρωτικές ενισχύσεις: οριστική εκρίζωση,…

Εθιμοτυπική και ενημερωτική επίσκεψη σε θέματα συνεργασίας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) πραγματοποιήθηκε στην…