1 Οκτωβρίου, 2023

Συνεργασία Κουράκη- Σπυρίδων για τις Κοινωνικές Δομές της Αυτοδιοίκησης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης σε συνεργασία που είχε σήμερα στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων, μετέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Κρήτης σε σχέση με τις Κοινωνικές Δομές.

Συγκεκριμένα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), όπου για άλλη μια φορά χιλιάδες παιδιά έμειναν εκτός, παρόλο που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ο κ. Κουράκης ζήτησε την ενίσχυση πιστώσεων, για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών, καθώς επίσης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με αύξηση των πόρων, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν ξανά αντίστοιχα προβλήματα στην επόμενη περίοδο.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Αιρετών

Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης συζήτησαν για το Πρόγραμμα ενημέρωσης των νεοεκλεγέντων Δημάρχων της Κρήτης, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κρήτη και θα περιλαμβάνει θέματα Τοπικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτικών εργαλείων προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, οργάνωσης κ.τ.λ, σε συνεργασία της ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΔ Κρήτης.

Τέλος, έγινε λόγος για το Σχεδιασμό Ειδικής ημερίδας ενημέρωσης των νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου και εντός του έτους, σε συνεργασία της ΠΕΔ Κρήτης με την ΕΕΤΑΑ.