13 Ιουλίου, 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

Στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ), τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. θα βρεθεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

– Εξέταση του με αριθμ. 7.664/25-01-2024 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου, στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».
4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας "Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α. "
5. Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μονομετοχική Α.Ε.» Δήμου Ηρακλείου και το διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στις Επιτροπές της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.Ε. Ο.Τ.Α.
8. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετονομασία του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
9. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου Αστικού ΚΤΕΛ (ομόφωνη απόφαση 157/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
10. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια "Τηλεμέτρηση και πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης αστικού πρασίνου" (Υποέργο 7 της πράξης : "Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών Εντός Ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου").
11. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 17.333/24-02-2023 Δημόσιας Σύμβασής της Υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου» της πράξης με MIS 6004728 ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη 2021-2027.
12. Απόδοση νέου οικοπέδου, σε αντικατάσταση του ποσοστού που έχει αποδοθεί, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης της πολεοδομικής ενότητας «Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 23/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
13. Αποδοχή αιτήματος παράτασης δανεισμού του πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η βάφτιση του Χριστού».
14. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) στα πλαίσια του έργου "Ολοκλήρωση δικτυών ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης".
15. Χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης με τίτλο "Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών – Κορώνη Μαγαρά".
16. Αίτημα για 2η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής".
17. Εξέταση αίτησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης 118 θέσεων στο χώρο στάθμευσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.).
18. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2024 (απόφαση 19/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
19. Καθορισμός καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (απόφαση 20/2024 Δημοτικής Επιτροπής).