1 Δεκεμβρίου, 2023

Συνεδρίαση με θεμα το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της ΠΕΔ Κρήτης για το έτος 2024

Συνεδρίαση είχαν σήμερα ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργο Μαρινάκη, με τον Γενικό Γραμματέα, Δήμαρχο Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη, και με τα Μέλη, Δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων κ. Εμ. Κοκοσάλη και με τον κ. Νικ. Κοκκίνη.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζήτησαν για το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της ΠΕΔ Κρήτης για το έτος 2024, αλλά και για την υπό Διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), αναφορικά με τις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000», του τμήματος της Δυτικής Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Κρήτης, ζητά την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης από 31.10.2023 τουλάχιστον ως τις 31.12.2023, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και θα εισηγηθεί η Ε.Ε. στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διενεργούνται ακόμη ενημερωτικές συναντήσεις και ημερίδες.
Έγινε αναφορά επίσης για την μείωση των έμμισθων Αντιδημάρχων της νέας Δημοτικής Περιόδου 2024-2029, λόγω της μείωσης του μόνιμου πληθυσμού σε μεγάλο αριθμό Περιφερειακών Δήμων.

Ο κ. Μαλανδράκης τόνισε πως δεδομένου ότι με το Νόμο του 5056/ ΦΕΚ 163/16-10-2023 θα δημιουργηθούν νέες θέσεις έμμισθων Αντιδημάρχων ανάλογες με τους αριθμούς των καταργούμενων Νομικών Προσώπων στους Δήμους, ο αριθμός των άμισθων Αντιδημάρχων που υπολογίζονται στο 1/3 των έμμισθων, να έχει ως βάση υπολογισμού το σύνολο των έμμισθων Αντιδημάρχων στο κάθε Δήμο.
Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση από θέση ευθύνης περισσότερων Αιρετών, χωρίς να προκαλεί οικονομική επιβάρυνση.

Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο ο αριθμός των Συνεργατών, Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών να είναι ίσος με τον αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων με δεδομένο ότι πολλά από τα προς κατάργηση Νομικά Πρόσωπα των Δήμων δεν στελεχώνουν ούτε μόνιμο, ούτε ορισμένου χρόνου προσωπικό.

Τέλος, συζήτησαν για την συνδιοργάνωση με την ΕΕΤΑΑ και τη ΚΕΔΕ για την Εκδήλωση Ενημέρωσης των Νεοεκλεγέντων Δημάρχων της Κρήτης, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2023.