21 Φεβρουαρίου, 2024

Συγκρότηση τοπικής διοίκησης 14ου περιφερειακού τμήματος οικονομικού επιμελητήριου Ελλάδας

Η νέα Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 10ης Δεκεμβρίου 2023 συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ΄ αριθμ. Ξ/01/09-01-2024 συνεδρίαση της ως εξής :
Πρόεδρος: Γκλάκας Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Μαυράκης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Σφακιανάκης Σταύρος
Οικ. Επόπτης: Αγγελιδάκης Δημήτριος
Μέλη: Καρτέρης Σταύρος
Πήλιουρας Γεώργιος
Αρακαδάκης Γεώργιος