19 Μαΐου, 2024

Στο σχεδιασμό δράσεων προώθησης της καινοτομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση η Περιφέρεια Κρήτης (vid)

Πρότυπο στην δημιουργία και διεξαγωγή Μαραθωνίων Καινοτομίας (Hackathons) αποτελεί η Περιφέρεια Κρήτης σε πανελλήνιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί η τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη της, σε ειδικό εργαστήριο που γίνεται από χθες 18 και σήμερα 19 Απριλίου 2024 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε ως ειδικούς εμπειρογνώμονες στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης για να μεταφέρουν τη γνώση αυτή στο σχεδιασμό δράσεων προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Μέσα από το διήμερο Εργαστήριο Καινοτομίας που φιλοξενείται στην αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το Υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Περιφέρειας Κρήτης στη δημιουργία Μαραθωνίων Καινοτομίας.

Το εργαστήριο με θέμα «Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, ενώ έχει παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣ Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Δείτε το βίντεο:
youtu.be/ZrTqjcfAwUM

Πηγή: poo.gr