19 Μαΐου, 2024

Πώς θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια – Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα «Aνακαινίζω – Νοικιάζω»

Την ευκαιρία να ανακαινίσουν τα κλειστά σπίτια τους λαμβάνοντας επιδότηση έως 10.000 ευρώ χιλιάδες ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω». Οι ιδιοκτήτες μετά την ανακαίνιση, θα πρέπει να νοικιάσουν για τρία χρόνια το ακίνητο, υποβάλλοντας μαζί με τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης βάσει δικαιολογητικών των δαπανών, τα οποία θα αναρτώνται ηλεκτρονικά, με το ανώτατο όριο της επιδότησης να ορίζεται στις 10.000 ευρώ. Με το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» θα ανακαινιστούν περίπου 12.500 κλειστών ακινήτων επιφάνειας έως 100 τμ.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έως 6 μήνες) για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ακινήτου προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν θα νοικιαστεί, τότε θα υπάρξει πρόστιμο ίσο με την επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση.

Η δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν, έως το 40% επί των τιµολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Μπορεί να αξιοποιηθεί από 12.500 ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών τα τελευταία 3 χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακαίνιση είναι:

Το ακίνητο να είναι έως 100 τ.µ. και να βρίσκεται σε αστικά κέντρα,
Ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας
Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να ανέρχεται έως 40.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ
Η κατοικία να µην είναι δηλωμένη α’ κατοικία, ούτε µισθωµένη και να είναι δηλωµένη ως κενή στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού έτους.
Δεν είναι δικαιούχοι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ». Για να λάβει την επιδότηση ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει: α) Tιµολόγια που θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά, β) Ηλεκτρονικό µισθωτήριο µακροχρόνιας µίσθωσης της κατοικίας για τουλάχιστον 3 έτη.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος να ζητήσουν την προκαταβολή ως και του 50% της επιδότησης (δηλαδή, ως και 5.000 ευρώ), πριν την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης ή της μίσθωσης.

madata.gr