13 Ιουλίου, 2024

Ποιους αφορά τελικά η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου;

 Απαντήσεις στο ζήτημα του ενιαίου μισθολογίου ζητάει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, με την συνυπογραφή 18 ακόμη Βουλευτών.

«Το 2011 στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ασφυξίας τέθηκε σε εφαρμογή το ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο στο δημόσιο τομέα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, έχει θεσπιστεί πλήθος ειδικών διατάξεων, εξαιρέσεων κ.λπ. αλλά και ειδικών επιδομάτων και ρυθμίσεων ως προς την υπερωριακή απασχόληση και την αμοιβή, τα μπόνους, τις πρόσθετες αμοιβές συλλογικών οργάνων κ.ά. για κατηγορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Κι επειδή η σημασία τήρησης της αρχής της ισότητας αλλά και πληροφόρησης ως προς το ποιοι εν τέλει σηκώνουν το «βάρος» του ενιαίου μισθολογίου είναι αυτονόητη, φέρνουμε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς.»

Με την Ερώτηση γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό του ενιαίου μισθολογίου και ζητούνται απαντήσεις στα ερωτήματα:

1) Πόσοι υπάλληλοι ανά κατηγορία και εργασιακό καθεστώς υπηρετούν διακριτά στις απαριθμούμενες περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το προσωπικό των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.5045/2023;

2) Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων κ.ά. για κάθε κατηγορία υπαλλήλου και εργασιακό καθεστώς, ανά υπουργείο και ανά εποπτευόμενο φορέα, οργανισμό και νομικό πρόσωπο που εντάσσεται σε έκαστο υπουργείο;

3) Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα και διακριτά ανά απαριθμούμενη περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το προσωπικό των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.5045/2023, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο ερώτημα, το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία υπαλλήλου και εργασιακό καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων κ.ά.;

4) Πόσοι υπάλληλοι που υπηρετούν διακριτά στις απαριθμούμενες περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το προσωπικό των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.5045/2023 λαμβάνουν αμοιβή για συμμετοχή σε συλλογικό όργανο και ποιο είναι το μέσο μικτό κόστος αυτής;

5) Πόσες και ποιες ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις και ρυθμίσεις ως προς το μισθολόγιο και τα επιδόματα αλλά και τις πρόσθετες αμοιβές έχουν θεσπιστεί και είναι σε ισχύ διακριτά για όσους υπηρετούν στις απαριθμούμενες περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 συνδυαστικά και συμπληρωματικά με το προσωπικό των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.5045/2023;

6) Για πόσους και ποιους Οργανισμούς και Ανώνυμες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/ 2005 θεσπίστηκε εξαίρεση από το 2019 έως και σήμερα ως προς την εφαρμογή όσων ρυθμίζονται μισθολογικά με το ν.4354/2015;

7) Θα εξετάζατε ένα σχέδιο αναμόρφωσης/μεταρρύθμισης του μισθολογίου του δημοσίου τομέα με βάση το οποίο να τηρείται η αρχή της ισότητας, αλλά και πρόσθετα μέτρα που θα οδηγούσαν στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού;