30 Σεπτεμβρίου, 2023

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Ψήφισμα για να μην μείνει κανένα παιδί στην Κρήτη εκτός ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του στο Ηράκλειο αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος ζητώντας να μη μείνει κανένα παιδί στην Κρήτη εκτός ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ» και συγκεκριμένα, ζήτησε:

• Άμεση κρατική επιχορήγηση για να στηριχθούν όλα τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Κρήτη και να καλυφθούν όλα τα παιδιά που παραμένουν αδικαιολόγητα εκτός ΚΔΑΠ, στον δήμο Ηρακλείου και όπου αλλού στην Κρήτη, για να αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση με τη διασφάλιση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.
• Να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση εργαζόμενου ή μετατροπή σύμβασης από πλήρους σε μερικής απασχόλησης.
• Τα δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ να είναι πλήρως στελεχωμένα και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που εργάζονται έως και 12 χρόνια στα ΚΔΑΠ, όμηροι των ληξιπροθέσμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
• Να ιδρυθούν και να επεκταθούν τα δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στην Κρήτη με εξασφάλιση της κτιριακής επάρκειάς τους, καταλληλότητας, υποδομής, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, με τη διασφάλιση μόνιμης χρηματοδότησης, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
• Να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες αποκλειστικά από μόνιμες κρατικές δομές αναπτυγμένες πανελλαδικά, χρηματοδοτούμενες κατά 100% από κεντρικούς δημόσιους πόρους, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κλάδων
• Άμεση κρατική επιχορήγηση για να στηριχθεί και η προσχολική αγωγή,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.