15 Ιουλίου, 2024

Παρέμβαση Μανώλη Αλιφιεράκη στη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Βουλή

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων συμμετείχε την Τετάρτη 10 Ιουλίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης με την παράλληλη ιδιότητά του ως Υπεύθυνου ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητριών Ελλάδος (ΚΕΕΕ).
Ο κ. Αιφιεράκης κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Στο άρθρο 5 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία ειδικού μητρώου για τους "αποκλεισμένους διευθυντές" το οποίο θα εντάσσεται στο ΓΕΜΗ, και θα τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ. Στο μητρώο αυτό πρέπει να έχουν πρόσβαση δημόσιες αρχές, όπως η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΑΑΔΕ,η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΛΤΕ, η ΕΕΕΠ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης και ιδιωτών εφόσον θεμελιώνουν ειδικό έννομο συμφέρον (π.χ. η εταιρεία από την οποία αποκλείστηκε ο διευθυντής).
Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι τα δεδομένα των αποκλεισμένων διευθυντών προέρχονται, μεταξύ άλλων, και από το ΓΕΜΗ, και ειδικότερα από το ειδικό μητρώο που δημιουργείται στο ΓΕΜΗ κατά το άρθρο 5. Επίσης η εγγραφή κάποιου σε αυτό το ειδικό μητρώο αποτελεί κώλυμα ώστε να αναλάβει θέση ευθύνης (π.χ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),διαχειριστής σε ΕΠΕ, ΙΚΕ Εταιρεία και ΕΕ, πληρεξούσιος ή αντίκλητος σε υποκαταστήματα κεφαλαιουχικών εταιρειών, εκκαθαριστής, κλπ).
Στο άρθρο 7 προβλέπεται η συνδεσιμότητα του ΓΕΜΗ, ως προς το ειδικό μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών, με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων κρατών της ΕΕ, μέσω του συστήματος e-justice, για την αμοιβαία ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
Όπως ανέφερε στη διαδικτυακή παρέμβασή του ο κ. Αλιφιεράκης και οι τρεις αυτές διατάξεις βρίσκουν σύμφωνη την ΚΕΕΕ, καθώς αποτελούν ένα ακόμη βήμα πληρέστερης αξιοποίησης του ΓΕΜΗ ως εργαλείου διαχείρισης της επιχειρηματικότητας και της εμπορικής δημοσιότητας που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές, κάτι που αποτελεί διαχρονικό στόχο της ΚΕΕΕ. Θα πρέπει ωστόσο να εξειδικευθούν οι προδιαγραφές καταχώρησης των αποκλεισμένων διευθυντών, δηλαδή ποια από τα στοιχεία τους θα καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο, συμπλήρωσε ο κ. Αλιιφιεράκης.