26 Ιουνίου, 2022

Πανελλαδικές 2022, ΕΠΑΛ: Θέματα, απαντήσεις, Υγιεινή, Προγραμματισμός, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών

Σήμερα Σάββατο,11 Ιουνίου, εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022, στα μαθήματα της Υγιεινής, του Προγραμματισμού Υπολογιστών, των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και των Στοιχείων Μηχανών.

Οι απαντήσεις των θεμάτων θα δημοσιευθούν σταδιακά καθώς και οι εκτιμήσεις για τα θέματα 

Τα θέματα
Δείτε τα θέματα στο μάθημα της Υγιεινής

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Συνδυαστικά θέματα αυξανόμενης δυσκολίας που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος της
ύλης. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αναμένεται να έχουν πρόβλημα

Δείτε τα θέματα στο μάθημα του Προγραμματισμού Υπολογιστών

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα.
Με λίγη προσοχή οι μαθητές μπορούσαν να γράψουν και 20.

Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τα θέματα καλύπτουν το πιο μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και εξετάζουν
λεπτομέρειες γι’ αυτό και το «άριστα» θα προσεγγίσουν οι άρτια προετοιμασμένοι
υποψήφιοι. Έχουν κατά βάση θεωρητική προσέγγιση και λιγότερο αλγεβρική λόγω της
φύσεως του μαθήματος. Ωστόσο, η άσκηση στο Θέμα Δ έχει αρκετά ζητούμενα και απαιτεί
προσεκτική ανάλυση των δεδομένων κατά την επίλυσή της. Σημειώνεται δε, ότι δεν
υπάρχουν σημεία που παρερμηνεύονται από τους μαθητές.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι στα φροντιστήριά μας, θέματα ανάλογης δυσκολίας και
φιλοσοφίας έχουν τεθεί τόσο κατά τη διδασκαλία του μαθήματος όσο και στα
διαγωνίσματα προετοιμασίας των υποψηφίων

Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών

 

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Υγιεινής

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα του Προγραμματισμού Υπολογιστών

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανών

madata.gr