19 Ιουλίου, 2024

Ο Δήμος Ηρακλείου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό τους έως 30 Απριλίου 2024

Ο Δήμος Ηρακλείου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου και σε αναμονή της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως την 30ηΑπριλίου 2024, στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας και πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς.
Ο καθαρισμός, η άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων, καθώς και η συντήρηση των εν λόγω χώρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι αποκλειστικά ευθύνη των ιδιοκτητών με ιδία μέσα. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη τους σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης, η εγκατάλειψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο Ηρακλείου, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις αυτόματα στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.
Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
-Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα
-Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κατακείμενα ξερά κλαδιά
-Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου
-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους
-Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή απορριμμάτων
-Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

Πηγή: daypress.gr