25 Μαΐου, 2024

Ο Χρόνος Προσαρμογής του Συστήματος των myDATA και των Εταιρειών Πληροφορικής να Εξομοιωθεί με το Χρόνο Έναρξης Εφαρμογής των myDATA στις Δηλωτικές Υποχρεώσεις – ΦΠΑ

Την εξομοίωση του χρόνου προσαρμογής του συστήματος των myDATA και των εταιρειών πληροφορικής με το χρόνο έναρξης εφαρμογής των myDATA στις δηλωτικές υποχρεώσεις – ΦΠΑ, ζήτησε με επιστολή της η Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Θεοχάρη και Πιτσιλή αντίστοιχα, καταθέτοντας ταυτόχρονα τις προτάσεις της και μια σειρά από θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί καθημερινά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

Κύριε Υφυπουργέ – Κύριε Διοικητά,

Το ΟΕΕ/ΤΑΚ ως επίσημος θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα που άπτονται της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με βάση την πολυετή εμπειρία των μελών του και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής «Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων» που συστάθηκε πρόσφατα και λειτουργεί στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και μία σειρά από θέματα που προκύπτουν με σκοπό να μεταφέρει την αγωνία των συναδέλφων Οικονομολόγων – Λογιστών – Φοροτεχνικών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στον επιστημονικό και επαγγελματικό τους ρόλο και στα επαγγελματικά τους καθήκοντα σχετικά με τα ανοικτά θέματα που υπάρχουν στην πλατφόρμα των myDATA και τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου στις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Αναφέρουμε τα θέματα που έχουν καταγραφεί και έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα τα οποία είτε δεν υποστηρίζονται ακόμα από την πλατφόρμα των myDATA είτε δεν έχουν προσαρμόσει οι εταιρείες λογισμικού τα προγράμματά πάνω σε αυτά και αποτελούν τροχοπέδη στην καθημερινότητα των συναδέλφων αφού αποτελούν προ απαιτούμενα για δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Αναφέρουμε παρακάτω τα τεχνικά ανοικτά θέματα:
1. Χρονισμός προ συμπλήρωσης δήλωσης ΦΠΑ (περιπτώσεις καθυστέρησης της ενημέρωσης στο έντυπο Φ2 των χαρακτηρισμένων εξόδων από παραστατικά για τα οποία ο εκδότης δεν είναι υπόχρεος αποστολής στα myDATA -πχ έξοδα λιανικών συναλλαγών, συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ενδοκοινοτικές ή εισαγωγές κλπ.).
2. Λογιστικοποίηση Συνοπτικού Βιβλίου (παρελκυστική εικόνα εσόδων εξόδων, καθώς δεν αναγνωρίζονται τακτοποιητικές εγγραφές, δεν αναγνωρίζονται τα αρνητικά πρόσημα σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών πχ 17.1 κλπ.).
3. Προβλήματα με τις εκκαθαρίσεις πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων.
4. Περιπτώσεις παραστατικών τα οποία είτε δεν ενημερώνουν την δήλωση ΦΠΑ ή ενημερώνουν σε λάθος κωδικούς (πχ το παραστατικό 1.4 Τιμολόγιο Τρίτων το οποίο δεν ενημερώνει την δήλωση ΦΠΑ και περιπτώσεις Πωλήσεων Αγαθών χωρίς ΦΠΑ που ενημερώνουν την δήλωση σε λάθος κωδικό).
5. Περιπτώσεις τιμολογίων αγοράς που ανεβαίνουν σαν τίτλος κτήσης (παραστατικό 3.1) και ενημερώνουν τα βιβλία.
6. Περιπτώσεις λανθασμένης διαβίβασης εξόδων ΔΕΚΟ από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας καθώς και διαβίβαση παραστατικών που αφορούν προσωπικές δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών τα οποία και ενημερώνουν τις δηλώσεις τους (πχ οικιακοί λογαριασμοί ρεύματος).
7. Περιπτώσεις απώλειας σύνδεσης που συνεπάγεται μη αποστολή εσόδων στην πλατφόρμα myDATA.
8. Περιπτώσεις με χαμένα mark εκδότη (ακόμα και από το timologio της ΑΑΔΕ) καθώς επίσης και περιπτώσεις διπλής ή ακόμα και τριπλής έκδοσης τιμολογίου από το timologio της ΑΑΔΕ λόγω τεχνικών σφαλμάτων ή υπερφόρτωσης του server της εφαρμογής .
9. Ε-send και μη αποστολή δεδομένων στα myDATA σύμφωνα και με την νέα παράταση που έχει ανακοινωθεί.
10. Τουριστικά πακέτα.
11. Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ 39Α – 39Β – 45.
12. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και αποκτήσεις από Τρίτες Χώρες.
13. Επιμέρους θέματα που προκύπτουν σχετικά με ακυρώσεις παραστατικών, παραλείψεις και αποκλίσεις.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ανοικτά θέματα και αναφέρονται σε αντιδιαστολή πάντα με τον χρόνο που απαιτείται να αφιερώσουν οι συνάδελφοι Οικονομολόγοι – Λογιστές – Φοροτεχνικοί στην προσπάθειά τους «να συμφωνήσουν και να λογιστικοποιήσουν» τα δεδομένα στο σύστημα, το οποίο δεν είναι ακόμα πλήρως λειτουργικό, εν μέσω δηλωτικών υποχρεώσεων με καταληκτικές ημερομηνίες.
Οι προτάσεις του ΟΕΕ / ΤΑΚ παρακάτω:
1. Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής έως την απόλυτη ομαλή λειτουργία του συστήματος myDATA και των εταιριών πληροφορικής με αυτό όσον αφορά κυρίως τη λογιστικοποίηση των δεδομένων στην πλατφόρμα.
2. Να υπάρξει από πλευράς της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών ξεκάθαρο πλαίσιο σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τα myDATA και την έναρξη επιβολής τους.
3. Ενημέρωση και Θεσμοθέτηση ειδικού πλαισίου για το ποια δεδομένα από την πλατφόρμα μπορούν να αξιοποιηθούν για ελεγκτικούς σκοπούς καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από Δημόσιες Υπηρεσίες και τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του μέτρου αυτού.
4. Ο χρόνος προσαρμογής του συστήματος των myDATA και των εταιρειών πληροφορικής να εξομοιωθεί με τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των myDATA στις δηλωτικές υποχρεώσεις (πχ στις δηλώσεις ΦΠΑ).