21 Απριλίου, 2024

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του ΙΑΚΕ

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν την επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία τους, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή στελεχών και/ή αξιωματούχων τους για τη διεξαγωγή διαλέξεων σε θέματα που αφορούν τους δύο φορείς, τόσο στους χώρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όσο και του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των συνεργαζόμενων μεταξύ τους φορέων. Συμφώνησαν, επίσης, στη διοργάνωση κύκλων ομιλιών, τη διερεύνηση για την από κοινού εμπλοκή των δύο φορέων σε κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για πιθανή άντληση χορηγιών και/ή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή άλλους οργανισμούς, και τη συν-επιμέλεια κοινών δημοσιεύσεων με κείμενα σχετικά με τις θεματικές των δύο φορέων.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, από τον Διευθυντή της Έδρας UNESCO, Καθηγητή Παναγιώτη Αγγελίδη, και την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Δρ. Ελένη Μαράκη, στην παρουσία του Επίτιμου Διευθυντή της Έδρας UNESCO Δρ. Αιμίλιου Α. Σολωμού, της αναπληρώτριας Διευθύντριας της Έδρας Δρ. Χριστίνας Χατζησωτηρίου και του Αντιπροέδρου του ΙΑΚΕ Δρ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη.