1 Οκτωβρίου, 2023

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών από το Ιερό Ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδας

του Μανώλη Καβλεντάκη
 

Πλήθος πιστών έχει κατακλύσει το ναό Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδας στα Ελληνοπεράματα του Δήμου Μαλεβιζίου, για να ακούσει την ανάγνωση των «12 Ευαγγελίων», δηλαδή τις δώδεκα συνολικά – όσοι και οι μαθητές του Χριστού – ευαγγελικές περικοπές των τεσσάρων Ευαγγελιστών (Ματθαίος, Λουκάς, Μάρκος και Ιωάννης), που αναφέρονται εκτενώς στην εξέλιξη του Θείου Δράματος. 

Ειδικότερα, τα «12 Ευαγγέλια» αναφέρονται κατά σειρά:

«Αγαπάτε Αλλήλους».
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός.
Προσευχή του Ιησού.
Προδοσία Του από τον Ιούδα.
Σύλληψη του Ιησού και μεταφορά του «Από τον Άννα στον Καϊάφα».
Δίκη του Ιησού από τους Αρχιερείς.
Άρνηση Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με»).
Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου, στο Πραιτώριο.
Προσπάθεια του Πιλάτου να απελευθερώσει τον Κύριο, αλλά εμπρός στην αποφασιστικότητα των Φαρισαίων υποχωρεί.
«Βαραβάν ή Χριστόν;» Ο Πιλάτος «Νίπτει τας χείρας του».
Ο Ιούδας μεταμελείται και επιστρέφει τα «τριάκοντα αργύρια» στους Αρχιερείς, οι οποίοι τα έβαλαν στον «Κορβανά» (ταμείο του Ναού).
Απαγχονισμός Ιούδα.
Πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά και Σταύρωσή του με δύο ληστές.
Ο Ιησούς αφήνει το πνεύμα επί του Σταυρού.
Μεταμέλεια του ενός ληστή, που ζητά από τον Κύριο να τον θυμηθεί στη βασιλεία των Ουρανών.
Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει.
Ταφή του Ιησού και σφράγιση του Τάφου του από τους Αρχιερείς και Φαρισαίους.

Τα 12 Ευαγγέλια

Πρώτο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιγ΄31 – ιη΄1.
Δεύτερο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιη΄1 – 28.
Τρίτο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κστ΄57 – 75.
Τέταρτο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιη΄28 – ιθ΄16.
Πέμπτο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κζ¨3 – 32.

Ανάμεσα στο 5ο και το 6ο Ευαγγέλιο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…» και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν Νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν».

Έκτο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ιε¨16 – 32.
Έβδομο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κζ¨33 – 54.
Όγδοο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κγ¨32 – 49.
Ένατο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιθ¨25 – 37.
Δέκατο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ιε¨43 – 47.
Ενδέκατο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιθ¨33 – 42.
Δωδέκατο Ευαγγέλιο: Περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ‘κζ¨62 – 66.

Δείτε περισσότερα… typoskritis.gr