15 Ιουλίου, 2024

Μάλλον 50 έως 60.000 εκτάρια αμπέλου θα εκριζωθούν παρά 100.000 εκτάρια στη Γαλλία

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αμπελουργούς σχετικά με τις ανάγκες τους για εκρίζωση δείχνει ότι οι εκτάσεις που θα εκριζωθούν είναι κάτω από τις προσδοκίες του κλάδου, τόσο όσον αφορά τους ερωτηθέντες όσο και τις εκφρασμένες ανάγκες για μείωση του αμπελουργικού δυναμικού.

Εάν και ο Jérôme Despey ζητά προσοχή στην ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων, προκύπτει το προφίλ του πλεονάζοντος αμπελώνα: είναι το κόκκινο κρασί AOC που βρίσκεται στο Νότο.

Από τους 44.540 αμπελουργούς με Μηχανογραφημένο Αμπελουργικό Μητρώο (CVI) και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5.125 απάντησαν στην έρευνα για την πρόθεση εκρίζωσης αμπέλων που ξεκίνησε η FranceAgriMer με βάση τους μηχανισμούς για τη μείωση του οινοπαραγωγικού δυναμικού που είναι υπό διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες. Τα μέτρα μείωσης του δυναμικού παραγωγής αφορούν μόνιμη εκρίζωση (με 4.000 €/ha και απώλεια άδειας αναφύτευσης), ή την προσωρινή εκρίζωση (στα 2.500€/ha χωρίς δυνατότητα αναφύτευσης για 4 χρόνια). Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ξεριζώσει, τα άλλα δύο τρίτα θέλουν βοήθεια για τη μείωση των επιφανειών, που ανέρχονται σε 22.000 εκτάρια, αναφέρει ο Jérôme Despey, πρόεδρος του εξειδικευμένου συμβουλίου οίνου της FranceAgriMer.
Το 32% των ερωτηθέντων δεν θέλει να ξεριζώσει, το 19% ζητά μόνο προσωρινή εκρίζωση, το 35% μόνιμη εκρίζωση και το 14% ενδιαφέρεται για ένα μείγμα των δύο τύπων. Συνολικά, οι απαντήσεις θα αφορούν 15.400 εκτάρια μόνιμης εκρίζωσης και 6.800 εκτάρια προσωρινής εκρίζωσης. «Μεταξύ αυτών που θέλουν μόνιμη εκρίζωση, το 31% θέλει να σταματήσει κάθε αμπελουργική δραστηριότητα» σημειώνει ο Jérôme Despey.

Καλύτερα από 50 έως 60.000 εκτάρια παρά 100.000 εκτάρια
Ενώ εκπρόσωποι του γαλλικού τομέα σχεδιάζουν από τα τέλη του 2023 την εκρίζωση 100.000 εκταρίων αμπέλων προκειμένου να εξαλειφθούν 4 έως 5 εκατομμύρια εκατόλιτρα πλεονάζοντος κρασιού, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μελετώνται με προσοχή. Με ποσοστό ανταπόκρισης 11,5%, η ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα παραμένει περιορισμένη καθώς «πολλοί πιθανώς δεν απάντησαν» προειδοποιεί ο Jérôme Despey. Ο αμπελουργός από το Saint-Geniès-de-Mourgues (Hérault) αναγνωρίζει ότι μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων του αμπελώνα και του εμπορίου, «είμαστε όλοι λίγο έκπληκτοι που δεν υπήρξε περισσότερος ενθουσιασμός δεδομένου ότι «ακούμε» τη βιομηχανία, «ίσως κάποιοι περιμένουν τη σοδειά για να δουν»