19 Απριλίου, 2024

Κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024

Παραδόθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στον Πρόεδρο του Σώματος κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ψηφιακή μορφή, ο Προϋπολογισμός του Κράτους για το οικονομικό έτος 2024, με την εισηγητική του έκθεση, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, παρισταμένου και του Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Πετραλιά.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατέθεσε επίσης Έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την Ετήσια Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του νόμου 4270 του 2014, όπως αυτό ισχύει. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2024, συνοδεύθηκε και από Ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων οικονομικού έτους 2024. Τέλος, επιπλέον κατατέθηκε ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Κράτους οικονομικού έτους 2022, συνοδεία Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ανακοίνωσε ότι η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στην αρμόδια διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις: στις 23, 24 και η τέταρτη συνεδρίαση στις 27 Νοεμβρίου 2023, μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ξεκινήσει την 13η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής και θα ολοκληρωθεί την 17η Δεκεμβρίου 2023 έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με την ψήφισή του.