13 Ιουλίου, 2024

Καταληκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου TRUST από τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Γυναικείες Οργανώσεις καθώς και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου και του πεδίου δράσης τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της καταληκτήριας υβριδικής εκδήλωσης του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για τα αποτελέσματα του διετούς Ευρωπαϊκού Έργου TRUST που υλοποίησε και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα CERV της Ε.Ε.
Παρουσιάστηκαν, παράλληλα, τα μαθήματα που προέκυψαν για τις Οργανώσεις Υποστήριξης Επιζωσών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19 καθώς και πώς η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία για αλλαγή. Στο πλαίσιο του Έργου TRUST, παρήχθησαν Εγχειρίδιο Αλλαγής και Εγχειρίδιο Λειτουργίας, που τονίζουν τους οκτώ πρωταρχικούς τομείς παρέμβασης στον επανασχεδιασμό και την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων-επιζωσών.
Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας αποτελεί έναν Πρακτικό Οδηγό για τη λειτουργία των Οργανώσεων, που βασίζεται στην "αυτοφροντίδα" των στελεχών, τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά και την προσεκτική ανάλυση της "φωνής των ωφελούμενων".
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της θέσης των Γυναικείων Οργανώσεων, ως «Οργανώσεων Υποστήριξης Επιζωσών», στη σπουδαιότητα επέκτασης της εμβέλειας των επιτυχημένων πιλοτικών προγραμμάτων σε ευρύτερες περιοχές και στην ενεργή και διαρκή συμμετοχή της κοινότητας στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
Αναγκαία κρίνεται, επιπλέον, η επίσπευση των διαδικασιών δημιουργίας ασφαλών χώρων για τις γυναίκες, όπου θα μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, καθώς και η προώθηση πρακτικών ενημέρωσης, όπως και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη φροντίδα με βάση το τραύμα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Βουλευτές Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες, Ισότητας και Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, η Περιφερειακή Σύμβουλος Θεοδώρα Κουτεντάκη, ενώ έλαβαν μέρος διαδικτυακά εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης και στελέχη Οργανώσεων από όλη την Ελλάδα.