16 Ιουλίου, 2024

Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και υπουργείου Άμυνας

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν στις 02/07/2024 Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την επιμόρφωση των μονίμων στελεχών της Εθνικής Φρουράς, τα οποία επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφίες για εξ αποστάσεως φοίτηση στα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΑΠΚΥ και του ΥΠΑΜ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2015. Το Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Άμυνας κύριο Ανδρέα Λουκά και τον Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή, θέτει το πλαίσιο και τα κριτήρια για τη διεκδίκηση από μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς έξι (6) πλήρων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε όλα τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, περιλαμβανομένου και του Νέου Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Security and Defence», το οποίο θα προσφέρεται από το ΑΠΚΥ σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων, όταν αυτό λειτουργήσει.

Η συνεργασία των δύο δημόσιων οργανισμών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ερευνητική συνεργασία, κοινή συμμετοχή σε επιτροπές τεχνοκρατικού επιπέδου, καθώς και ζητήματα που άπτονται της δημιουργίας ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων μέσω της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου και τον συντονισμό δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.