13 Ιουλίου, 2024

Η πρω?τη Ευρωπαι?κη? αποστολη? για την μελε?τη των ανθρω?πινων επιπτω?σεων στις θα?λασσες φτάνει στην Ελλάδα

Η πρώτη Ευρωπαϊκή αποστολή για την μελέτη των ανθρώπινων επιπτώσεων στις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές κάνει την τελευταία της στάση στην Ελλάδα
Μετά από ένα χρόνο δειγματοληψίας κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού, της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου, η αποστολή «Διασχίζοντας Ευρωπαϊκές Ακτογραμμές» (Traversing European Coastlines – TREC) φτάνει στον τελικό της προορισμό την Ελλάδα τον Ιούλιο, με μια υπερ-στάση που περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες στην Αθήνα, έχοντας ως τελευταίο της σταθμό τη Θράκη.

Το TREC είναι το πρώτο έργο σε ολόκληρη την ήπειρο που μελετά τα παράκτια οικοσυστήματα και την ανταπόκρισή τους στο περιβάλλον. Οι θάλασσες και οι ακτές μας φιλοξενούν μια εξαιρετικά πλούσια ποικιλομορφία και διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των ευρύτερων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς παρεμβολές οδηγούν σε επιταχυνόμενη απώλεια της γενετικής ποικιλότητας των ειδών και στην καταστροφή των λειτουργικών οικοσυστημάτων. Με τη δειγματοληψία που πραγματοποίησε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ακτή, η αποστολή TREC θα προσφέρει μια πλουσιότερη και βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στις φυσικές και ανθρωπογενείς προκλήσεις.
Ευκαιρίες για τα ΜΜΕ
●Επίσκεψη εκπροσώπων τύπου στις τοποθεσίες δειγματοληψίας και στα κινητά εργαστήρια της EMBL στις 8 Ιουλίου
●Επίσκεψη εκπροσώπων τύπου στο ωκεανογραφικό σκάφος Tara στις 8 Ιουλίου
● Επίσκεψη εκπροσώπων τύπου σε πολιτική εκδήλωση στις 16 Ιουλίου
● Επιστημονική ενασχόληση για το ευρύ κοινό
Η αποστολή συνδυάζει επιστημονικές δραστηριότητες σε ξηρά και θάλασσα σε πρωτοφανή κλίμακα. Στην Ελλάδα, οι επιστήμονες που ταξιδεύουν με τα κινητά εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (European Molecular Biology Laboratory – EMBL) και με το ωκεανογραφικό σκάφος «Tara» θα συλλέξουν δείγματα σε περισσότερες από 10 παράκτιες τοποθεσίες με κύριους σταθμούς την Αθήνα και τη Θράκη. Σε κάθε στάση, οι ερευνητές θα συνεργάζονται με τοπικούς εταίρους τόσο για τις δραστηριότητες δειγματοληψίας όσο και για υλικοτεχνική υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής προσφέρονται επίσης διάφορες δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό.
Η αποστολή TREC διευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL), σε συνεργασία με το Tara Ocean Foundation, την κοινοπραξία Tara OceanS και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (EMBRC). Συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ερευνητικές ομάδες από περισσότερα από 70 ιδρύματα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει επίσης τοπικούς εταίρους κατά τη διάρκεια της διαδρομής δειγματοληψίας, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).