28 Σεπτεμβρίου, 2022

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Σεπτεμβρίου

Το ποσό των 68 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 108.000 δικαιούχους κατά την εβδομάδα από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

13,9 εκατ. ευρώ σε 570 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
10,4 εκατ. ευρώ σε 33.351 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
23 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
20 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας