15 Ιουλίου, 2024

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των 150 παραθαλάσσιων και νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης

Διαδικτυακά πραγματοποιήθηκε η Γενική συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM, του δραστήριου Οργανισμού των 150 παραθαλάσσιων και νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης.
Στην Γενική Συνέλευση επανεκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Επιτροπής ο Roberto OCCHIUTO, Περιφερειάρχης στην Καλάμπρια της Ιταλίας.
Στο νέο Πολιτικό Γραφείο εκλέχτηκαν και θα συμμετέχουν εκ μέρους της Ελλάδος τρείς Περιφέρειες: Της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Στερεάς Ελλάδας.
Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας Νέας Μεσογειακής Μακροπεριφέρειας και η ανάγκη ενημέρωσης των νέων ευρωβουλευτών της Μεσογείου καθώς και των νέων Επιτρόπων οι οποίοι θα οριστούν σύντομα. Επίσης, είναι εξίσου σημαντική η ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών των Γενικών Διευθύνσεων της Κομισιόν, όπως τόνισε στην ομιλία του ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα.
Στη συνεδρίαση ακόμα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις περιφέρειες της Μεσογείου όπως ο παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια οικονομία, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των περιοχών της Μεσογείου, η διάβρωση των ακτών, ο πολιτισμός και η ενεργή συμμετοχή των νέων στις δημόσιες πολιτικές.
Η Περιφέρεια της Κρήτης δια του εκπροσώπου της Γιώργου Αλεξάκη παραμένει επικεφαλής της task force για τον Πολιτισμό και τον Αειφόρο Τουρισμό στην Μεσόγειο.